Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Darbo taryba

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL) veikia naujai įsteigta Darbo taryba. Tarybos nariai dalyvaus informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą, teiks darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių, darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.

Iš darbuotojų iškeltų kandidatų daugiausia balsų surinko: Gintaras Varanauskas, Olesia Jusel, Inga Rakauskienė, Violeta Kairytė, Marina Žukovska, Rita Ališauskienė, Mark Barkovski, Edita Kreč, Gintautas Brimas, Rūta Banytė ir Jūratė Ilgert.  Į pirmąjį posėdį susirinkę Tarybos nariai savo pirmininku išrinko Gintarą Varanauską. 

Rinkimuose galėjo dalyvauti ir balso teisę turėjo visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai. Darbo taryba sudaroma iš vienuolikos narių trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Darbo taryba reikalinga siekiant užtikrinant visas darbdavio ir darbuotojo teises ir interesus, nediskriminuojant atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų, taip pat abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiaujant su visomis profesinėmis sąjungomis.

Į Darbo tarybą galite kreiptis el. paštu darbotaryba@rvul.lt arba telefonu (8 5) 236 2108 (gyd. G.Varanauskas).