Karjera

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė skelbia konkursą šioms pareigoms užimti:

 

 FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS VYRESNYSIS SLAUGYTOJAS

Darbo pobūdis:
 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti slaugos procesą skyriuje;
 • kontroliuoti bendrosios slaugos praktikos specialistų teikiamų paslaugų kokybę padalinyje;
 • konsultuoti slaugos specialistus klinikinės slaugos klausimais;
 • organizuoti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą, teikiant medicinines paslaugas;
 • užtikrinti racionalų slaugos priemonių naudojimą skyriuje ir vykdyti šių priemonių apskaitą;
 • racionaliai valdyti skyriaus žmogiškuosius resursus;
 • pavaldaus personalo darbą organizuoti vadovaujantis komandinio darbo principais;
 • planuoti ir sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų tvarkaraščius, kokybiškai pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikti juos derinimui ir tvirtinimui;
 • dalyvauti slaugos specialistų rengimo procese;
 • užtikrinti higienos reikalavimų skyriuje vykdymą.
Reikalavimai pretendentams:
Išsilavinimas: aukštesnysis/aukštasis slaugos studijų krypties.
Kvalifikacija: galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija.
Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje;
 • slaugos proceso išmanymas, gebėjimas jį planuoti, organizuoti ir vertinti;
 • žinoti medicininės reabilitacijos siekius, išmanyti reabilitacijos etapų svarbą;
 • gebėjimas motyvuoti, organizuoti ir vienyti žmones darbui, atlikti kitas vadybinio pobūdžio darbo funkcijas;
 • gebėjimas prisiimti asmeninę atsakomybę už kolektyvo veiklą;
 • gebėjimas susitvarkyti su keliomis užduotimis, nustatant prioritetus;
 • geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas efektyviai spręsti konfliktines situacijas;
 • gebėjimas sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją, ją analizuoti bei priimti optimalius sprendimus;
 • kalbų mokėjimas: lietuvių k. (puikios žinios), užsienio kalbų mokėjimas (privalumas – anglų, rusų);
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • puikus kompiuterinis raštingumas;
 • nepriekaištinga reputacija (elgesys ir veikla turi atitikti profesinės etikos ir deontologijos normas).
Privalumai:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • vadovaujamojo darbo patirtis;
 • administracinio darbo patirtis sveikatos priežiūros srityje.
Asmeninės savybės:
 • komunikabilumas, pareigingumas ir atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Kiti reikalavimai:
 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).  
  Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir testas žodžiu (pokalbis).
 •  Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2017 m. liepos 3  d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vyresnysis slaugytojas“:
 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą; 
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; 
 • galiojančios bendrosios praktikos slaugytojo licencijos kopiją.
  Daugiau informacijos tel. (8 5) 236 2129.

 

ANTIKORUPCIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS
Darbo pobūdis:
·         korupcijos prevencijos veiklos organizavimas;
·         korupcijos prevencijos programos sudarymas, programos bei priemonių plano kontrolė ir įgyvendinimas;
·         ligoninės darbuotojų (kuriems tai privaloma) prievolės deklaruoti privačius interesus kontrolė;
·         švietėjiškos veiklos korupcijos prevencijos klausimais organizavimas.
Papildoma informacija:
·         ieškomas darbuotojas dirbti 0,5 etato krūviu.
Reikalavimai pretendentams:
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, pageidautina socialinių mokslų srities, magistro laipsnis.
Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):
·         ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis viešojo administravimo srityje;
·         puikus išmanymas ir mokėjimas taikyti Lietuvos respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų veiklą;
·         nepriekaištinga reputacija;
·         mokėjimas kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;
·         puikus kompiuterinis raštingumas;
·         puiki lietuvių kalba, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu.
Privalumai:
·         darbo patirtis korupcijos prevencijos srityje;
Asmeninės savybės:
·         organizuotumas, gebėjimas planuoti darbus ir laiką.
Kiti reikalavimai:
·         būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
·         mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).
Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2017 m. birželio 23  d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Antikorupcijos tarnybos viršininkas“:
·         motyvacinį laišką;
·         gyvenimo aprašymą;
·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
·         išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
Daugiau informacijos tel. (8 5) 236 2129

 

 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė siūlo darbą:

VYRESNIAJAM AUDITO SPECIALISTUI (MEDICINOS AUDITORIUI)

Darbo pobūdis:
·         vidaus medicininių auditų atlikimas;
·         dalyvavimas rengiant metinius vidaus medicininio audito programą, planus ir grafikus;
·         vidaus medicininio audito ataskaitų rengimas, audituojamų padalinių vadovų supažindinimas su jomis, metinės vidaus medicininių auditų ataskaitos rengimas;
·         rekomendacijų, kaip taisyti patikrinimo metu nustatytus neatitikimus, rengimas, pažangos stebėjimo vykdymas;
·         pagalba vidaus audito grupės nariams pasiruošti planiniams ir neplaniniams auditams;
·         neformalus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas vidaus medicininio audito klausimais.
Reikalavimai:
·         darbo patirtis vidaus medicininio audito srityje, tokia patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje būtų privalumas;
·         aukštasis universitetinis išsilavinimas medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos ar jam prilygintos srities, gretutinis teisės ar ekonomikos srities išsilavinimas būtų privalumas;
·         kokybės vadybos sistemos vidaus auditoriaus kvalifikacijos pažymėjimas;
·         puikus audito veiklos principų ir metodų išmanymas;
·         LR sveikatos priežiūros kokybę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymas;
·         labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
·         pageidautina turėti anglų kalbos įgūdžių;
·         pareigingumas, organizuotumas, analitinis mąstymas, iniciatyvumas;
·         puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pozityvumas.
Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.
Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129. 
  
VYRESNIAJAM AUDITO SPECIALISTUI (KOKYBĖS VADYBININKUI)
Darbo pobūdis:
·         kokybės vadybos sistemos kūrimas, diegimas, valdymas ir kontrolė;
·         įdiegtos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo užtikrinimas, jos nuolatinis gerinimas, atnaujinimas;
·         pasirengimas išorės auditams ir sertifikavimui;
·         rengimas ir dalyvavimas rengiant kokybės vadybos sistemos dokumentus;
·         padalinių darbuotojų, atsakingų už kokybes vadybos darbą, konsultavimas;
·         dalyvavimas vidaus audituose, korekcinių veiksmų neatitiktims šalinti kontrolė bei efektyvumo vertinimas;
·         mokymų įstaigos darbuotojams kokybės vadybos klausimais organizavimas ir vedimas.
Reikalavimai:
·         ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis kokybės vadybos srityje;
·         aukštasis universitetinis išsilavinimas, medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, srities išsilavinimas būtų privalumas;
·         kokybės vadybos sistemos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas;
·         teisės aktų, reglamentuojančių kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimus, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktiškai;
·         labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
·         pageidautina turėti anglų kalbos įgūdžių;
·         organizuotumas, gebėjimas rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas, apibrėžti problemas ir pasiūlyti sprendimo būdus;
·         komunikabilumas, iniciatyvumas, pozityvus požiūris.

Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.

Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129.
 
GYDYTOJAMS RADIOLOGAMS
Reikalavimai:
·         galiojanti gydytojo radiologo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
Mes siūlome:
·         įdomų darbą tarp savo srities profesionalų;
·         galimybę pasirinkti kokiu krūviu dirbsite;
·         konkurencingą atlyginimą.
Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.
Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129.

 

 Skubiosios pagalbos skyriuje:
ŠEIMOS GYDYTOJUI
Reikalavimai:
·         galiojanti šeimos gydytojo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
MEDICINOS GYDYTOJUI
Reikalavimai:
·         galiojanti medicinos gydytojo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
GYDYTOJUI CHIRURGUI
Reikalavimai:
·         galiojanti gydytojo chirurgo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJUI
Reikalavimai:
·         galiojanti vidaus ligų gydytojo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
Mes siūlome:
·         įdomų darbą tarp savo srities profesionalų;
·         galimybę pasirinkti kokiu krūviu dirbsite (0,25, 0,5 ar 1,00 ar kt. etatu);
·         lanksčiai derinamą darbo grafiką;
·         konkurencingą atlyginimą.
Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.
Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129.

 

 SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAMS
II Chirurgijos skyriuje
Neurochirurgijos skyriuje;
Terapijos skyriuje
II Neurologijos skyriuje
Reikalavimai:
·         turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą;
·         išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
·         analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
·         gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
·         atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.
Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129.

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS

Planinės pagalbos skyriuje (Konsultacijų centre)
Terminių traumų skyriuje
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje
Dienos chirurgijos, artroskopinės chirurgijos ir sporto medicinos skyriuje
Terapijos skyriuje
Traumatologijos skyriuje
II Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriuje
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje
Reikalavimai:
·         aukštesnysis/aukštasis medicininis išsilavinimas; 
·         galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo (-os) licencija;
·         analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
·         gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
·         atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Jei susidomėjote, savo CV siųskite el. paštu: cv@rvul.lt.
Telefonas pasiteirauti:(8 5) 236 2129.

 

VALYTOJAMS
Reikalavimai:  
·         Tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas;
·         Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniai nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 45 min.
Daugiau informacijos: Stanislava Zdanovič, Ūkio skyriaus ūkvedė, 8 672 400 69.

 

PAGALBINIAM VIRTUVĖS DARBININKUI
Reikalavimai:  
·         tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, ištvermė;
·         darbo laikas: slankusis darbo grafikas (3 darbo dienos, 3 poilsio, darbo dienos trukmė 12 val.).
Daugiau informacijos: Aušra Cibulskienė, Maitinimo skyriaus vedėja, (8 5) 204 0840.

 

 APDAILININKUI
Darbo pobūdis:
·         smulkių apdailos darbų atlikimas (tinkavimas, glaistymas/ dažymas, plytelių klijavimas);
·         gipso kartono montavimo darbai.
Papildoma informacija:
·         5 darbo dienų savaitė, darbo dienos trukmė – 8 val.
Reikalavimai:
·         pareigingumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, darbštumas;
·         panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Daugiau informacijos:(8 5) 236 2129.

 

 VIRĖJUI
Darbo pobūdis:
·         maisto gaminimas pagal technologines korteles;
·         maisto produktų kokybės užtikrinimas, higienos normų laikymasis.
Papildoma informacija:
·         už kokybišką darbą, taip pat už darbo stažą mokami priedai.
·         darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio, darbo dienos trukmė – 8 val.
Reikalavimai:
·         virėjo darbo patirtis;
·         tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;
·         gebėjimas dirbti komandoje.
Daugiau informacijos: (8 5) 236 2129.

 

Daugiau informacijos įdarbinimo klausimais tel. (8 5) 236 21 29 arba cv@rvul.lt  

Informacija atnaujinta birželio 20 d.