Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Karjera

2018-05-23

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė skelbia konkursus šioms pareigoms užimti:

 

MEDICINOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS

Darbo pobūdis:

 • planuoti, organizuoti, koordinuoti medicinos technikos priežiūros skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti paskirtų darbų atlikimą;
 • konsultuoti Ligoninės darbuotojus medicinos priemonių pirkimo organizavimo ir vykdymo klausimais;
 • kontroliuoti, kad Ligoninės naujai gaunami medicinos prietaisai būtų tinkamai instaliuojami pagal gamintojo numatytas sąlygas;
 • užtikrinti, kad būtų operatyviai šalinami medicinos prietaisų gedimai bei veiklos sutrikimai;
 • kontroliuoti tinkamą, savalaikį techninės priežiūros, techninės būklės bei metrologinės patikros atlikimą ir medicinos prietaisų pasų pildymą;
 • organizuoti naujų prekių, paslaugų ir darbų priėmimą, perdavimą, instaliavimą pagal galiojančias Ligoninės pirkimų sutartis su tiekėjais;
 • vertinti medicinos priemonių, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto, techninės priežiūros, techninės būklės, metrologijos darbų pasiūlymų, pateiktų vešiesiems pirkimams, atitikimą Ligoninės viešųjų pirkimų techniniams reikalavimams;
 • ruošti pažymas / aktus dėl nusidėvėjusių, pasenusių, sugedusių ar kitaip netinkamų tolimesnei eksploatacijai medicinos priemonių.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimas: aukštasis techninis universitetinis (arba jam prilygintas), privalumas – biomedicinos inžinerijos kryptis, magistro laipsnis.

Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):

 • ne mažesnė kaip penkerių metų darbo patirtis su medicinos įranga;
 • išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
 • sėkminga darbų planavimo, organizavimo ir koordinavimo patirtis, puikūs bendravimo ir darbo komandoje gebėjimai;
 • nepriekaištinga reputacija.

Privalumai:

 • vadovaujamo darbo patirtis;
 • viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
 • darbo patirtis didelėje įmonėje.

Asmeninės savybės:

 • lyderio savybės, iniciatyvumas, verslumas;
 • strateginis, analitinis mąstymas;
 • savarankiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus;
 • sąžiningumas, punktualumas, atidumas.

Kiti reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).

 

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2018 m. birželio 5 d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Medicinos technikos priežiūros skyriaus vedėjas“:

 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė siūlo darbą:

 

 KLINIKINIAM KODUOTOJUI

 Darbo pobūdis:

 • kontroliuoti specializuotuose medicininiuose apskaitos dokumentuose (formoje Nr. 066/a-LK) diagnozės ar intervencijos kodo (kodų) priskyrimo tikslumą;
 • vesti duomenis į specializuotos programinės įrangos SVEIDRA duomenų bazes bei kontroliuoti suvestų duomenų teisingumą;
 • analizuoti kodavimo klaidas bei teikti pasiūlymus kodavimo kokybei gerinti;
 • teikti laiku ataskaitas teritorinėms ligonių kasoms;
 • periodiškai arba pagal poreikį atlikti statistinę sukauptos informacijos analizę;
 • teikti užklausas ligonių kasų kodavimo specialistams dėl sudėtingų klinikinių atvejų;
 • nuolat gilinti savo žinias klinikinio kodavimo srityje, supažindinti klinikinių skyrių vadovus su kodavimo naujovėmis.

 Reikalavimai:

 • ne mažesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, pageidautina medicininis;
 • baigti klinikinio koduotojo kursai;
 • sveikatos statistiko ir/ar klinikinio koduotojo darbo patirtis;
 • taisyklių, reglamentuojančių dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą bei saugojimą, žinojimas;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
 • kruopštumas, atidumas detalėms, atsakingumas, atkaklumas siekiant rezultato;
 • gebėjimas dirbti komandoje, pozityvumas, iniciatyvumas, noras mokytis.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

GYDYTOJUI NEUROLOGUI (Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybiškas stacionarines neurologinio profilio sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikti neurologinio profilio skubias konsultacijas pacientams;
 • esant indikacijoms taikyti pacientams reperfuzinę terapiją;
 • galimybė teikti ir planines neurologo konsultacijas;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • dalyvauti sprendžiant ligonių diagnostikos ir gydymo taktikos klausimus;
 • dalyvauti mokymo procesuose.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo neurologo licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEDICINOS GYDYTOJAMS (Skubiosios pagalbos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • vertinsite paciento būklę ir nustatysite pagalbos teikimo lygį;
 • teiksite kokybišką ir laiku būtinąją medicinos pagalbą pacientams;
 • konsultuosite pacientus, teiksite jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę bei paskirtą gydymą;
 • kokybiškai ir laiku tvarkysite medicininę dokumentaciją;
 • informuosite pacientus apie teikiamas mokamas paslaugas;
 • tobulinsite savo profesinę kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • turėti galiojančią medicinos gydytojo licenciją;
 • gebėti lengvai užmegzti kontaktą ir mėgti bendrauti su žmonėmis, būti pozityviu, turėti puikius darbo komandoje įgūdžius, būti paslaugiu ir kantriu;
 • būti kruopščiu ir atidžiu medicininei dokumentacijai.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

GYDYTOJUI PSICHIATRUI

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybišką ir laiku būtiną medicininę pagalbą ligoniams su psichikos sutrikimais pagal gydytojo psichiatro medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas ligoninės gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo psichiatro licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.

Mes siūlome:

 • įdomų darbą tarp savo srities profesionalų, tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes;
 • konkurencingą atlyginimą, lankstų darbo grafiką.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 GYDYTOJUI KARDIOLOGUI (darbui Terapijos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybiškas ir laiku stacionarines ir ambulatorines paslaugas pagal gydytojo kardiologo medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas Terapijos ir kitų ligoninės skyrių gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • mokyti mažiau patyrusius kolegas, kelti kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo kardiologo licencija;
 • mokėti užrašyti ir įvertinti EKG, atlikti ir įvertinti fizinio krūvio mėginius, perkrūtininį echokardiografijos tyrimą;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GYDYTOJAMS RADIOLOGAMS

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo radiologo licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.

 Mes siūlome:

 • įdomų darbą tarp savo srities profesionalų;
 • galimybę pasirinkti kokiu krūviu dirbsite;
 • konkurencingą atlyginimą.
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SLAUGYTOJO PADĖJĖJUI (lydėti pervežamus pacientus iš Ligoninės į kitas gydymo įstaigas)

Darbo pobūdis:

 • saugiai transportuoti pacientus, naudojant pagalbines priemones, keisti sunkių pacientų kūno padėtį, esant reikalui asistuoti savarankiškai judantiems;
 • lydėti pacientus, pervežamus iš Ligoninės į kitą gydymo įstaigą;
 • prižiūrėti paciento pervežimo įrangą, naudoti vienkartines priemones (patalynę).

Reikalavimai:

 • slaugytojo padėjėjo kvalifikacija ir pažymėjimas – privalumas;
 • analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
 • gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAMS (įvairiuose skyriuose)

Reikalavimai:

 • turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą;
 • išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti;
 • žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 • gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (įvairiuose skyriuose)

Reikalavimai:

 • aukštesnysis / aukštasis medicininis išsilavinimas;
 • galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • anališko darbo patirtis (būtų privalumas);
 • gebėjimas išklausyti ir suprasto pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

KASININKUI – PARDAVĖJUI (Maitinimo skyriuje)

Darbo pobūdis:

 • maloniai aptarnauti klientus, skaičiuoti maisto kainas, dirbti kasos aparatu;
 • prižiūrėti kavinės tvarką, išdėstyti prekes lentynose, ruošti maisto prekes pardavimui;
 • vesti kasos knygą, skaičiuoti įplaukas ir prekių likučius.

Papildoma informacija:

 • terminuotas darbas darbuotojų atostogų metu (nuo 06.01 iki 08.31).

Reikalavimai:

 • sąžiningumas, tvarkingumas, pareigingumas, paslaugumas;
 • panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
 • darbo patirtis su kasos aparatu – privalumas.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGALBINIAM DARBININKUI (Maitinimo skyriuje)

Darbo pobūdis:

 • indų plovimas, valymas, tvarkymas, švaros palaikymas, daržovių valymas, paruošimas.

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, ištvermė;
 • darbo patirtis maitinimo įstaigoje būtų privalumas.
Daugiau informacijos: Aušra, (8 5) 204 0840.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VALYTOJAMS

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas.
 • darbo laikas: primadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00, penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka 45 min.

Daugiau informacijos: Renata Turonienė, 8 620 27791.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIEMSARGIAMS

Darbo pobūdis:

 • priskirtos ligoninės teritorijos tvarkymas (šiukšlių rinkimas, vasarą vejos pjovimas vejos traktoriumi ir trimeriu, žiemą – sniego valymas, stumdymas (traktoriumi), smėlio barstymas);
 • kitų su teritorijos tvarkymu susijusių darbų atlikimas.

Reikalavimai:

 • pareigingumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, darbštumas;
 • panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Reabilitacijos centre “Pušyno kelias”:

 

VALYTOJUI

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas.

Siūlomas darbas pilnu etatu.

 

 

Norinčius prisijungti prie mūsų komandos prašom savo CV siųsti el. paštu cv@rvul.lt

Daugiau informacijos įdarbinimo klausimais tel. (8 5) 236 21 29.  

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Konfidencialumą garantuojame.