Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Karjera

2018-07-13

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė skelbia konkursą šioms pareigoms užimti:

 

REABILITACIJOS CENTRO „PUŠYNO KELIAS“ SUAUGUSIŲJŲ REABILITACIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Darbo pobūdis:

 • organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą laiku ir kokybiškai;
 • organizuoti ir užtikrinti nepertraukiamą reabilitacijos paslaugų teikimą skyriaus pacientams;
 • organizuoti skyriuje gydomų pacientų konsiliumus;
 • planuoti ir organizuoti skyriaus aprūpinimą darbui užtikrinti reikalingomis priemonėmis;
 • pastoviai analizuoti skyriaus darbo rodiklius, teikti siūlymus administracijai dėl skyriaus veiklos gerinimo;
 • užtikrinti kokybišką ir savalaikį skyriaus medicininės dokumentacijos tvarkymą;
 • planuoti ir sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei teikti juos suderinimui ir tvirtinimui.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas medicininis.

Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):

 • galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
 • ne mažesnė nei 5 metų fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo darbo patirtis;
 • administravimo, organizavimo, vadovavimo komandai patirtis;
 • mokėjimas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, išaiškinimus, atsakymus;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai.

Asmeninės savybės:

 • lyderio savybės, puikūs bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
 • strateginis, analitinis mąstymas, iniciatyvumas;
 • savarankiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus;
 • nepriekaištinga reputacija, etiškas ir pagarbus elgesys bendraujant su pacientais ir personalu.

Kiti reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).

 

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2018 m. liepos 17 d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Suaugusiųjų reabilitacijos skyriaus vedėjo konkursui“:

 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • galiojančios fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencijos kopiją.

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė siūlo darbą:

 

RADIOLOGIJOS TECHNOLOGUI

Darbo pobūdis:

 • atlikti radiologinius tyrimus;
 • suvesti paciento duomenis į angiografinę sistemą;
 • pildyti medicininę dokumentaciją;
 • dalyvauti atliekant intervencines procedūras.

Reikalavimai:

 • aukštasis / aukštesnysis medicininis išsilavinimas, radiologijos technologo kvalifikacija;
 • radiacinės saugos pažymėjimas;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.


………………………………………………………………………………………………………………………………………

STERILIZACINĖS DARBUOTOJUI

Darbo pobūdis:

 • medicinos prietaisų, skirtų sterilizacijai, pakavimas;
 • medicinos prietaisų sterilizavimas;
 • sterilizacijos procesų kontrolės vykdymas, sterilizacijos kontrolės dokumentų pildymas;
 • darbo vietos tvarkos ir švaros palaikymas.

Reikalavimai:

 • išsilavinimas – vidurinis, specialus vidurinis;
 • medicininių autoklavų aparatininko kvalifikacija ir pažymėjimas – privalumas;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

GYDYTOJAMS RADIOLOGAMS

Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo radiologo licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.

Mes siūlome:

 • įdomų darbą tarp savo srities profesionalų;
 • galimybę pasirinkti kokiu krūviu dirbsite;
 • konkurencingą atlyginimą.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

GYDYTOJAMS NEUROLOGAMS (Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybiškas stacionarines neurologinio profilio sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikti neurologinio profilio skubias konsultacijas pacientams;
 • esant indikacijoms taikyti pacientams reperfuzinę terapiją;
 • galimybė teikti ir planines neurologo konsultacijas;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • dalyvauti sprendžiant ligonių diagnostikos ir gydymo taktikos klausimus;
 • dalyvauti mokymo procesuose.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo neurologo licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEDICINOS GYDYTOJAMS (Skubiosios pagalbos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • vertinsite paciento būklę ir nustatysite pagalbos teikimo lygį;
 • teiksite kokybišką ir laiku būtinąją medicinos pagalbą pacientams;
 • konsultuosite pacientus, teiksite jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę bei paskirtą gydymą;
 • kokybiškai ir laiku tvarkysite medicininę dokumentaciją;
 • informuosite pacientus apie teikiamas mokamas paslaugas;
 • tobulinsite savo profesinę kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • turėti galiojančią medicinos gydytojo licenciją;
 • gebėti lengvai užmegzti kontaktą ir mėgti bendrauti su žmonėmis, būti pozityviu, turėti puikius darbo komandoje įgūdžius, būti paslaugiu ir kantriu;
 • būti kruopščiu ir atidžiu medicininei dokumentacijai.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

GYDYTOJAMS PSICHIATRAMS

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybišką ir laiku būtiną medicininę pagalbą ligoniams su psichikos sutrikimais pagal gydytojo psichiatro medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas ligoninės gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo psichiatro licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.

Mes siūlome:

 • įdomų darbą tarp savo srities profesionalų, tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes;
 • darbo grafiką – naktimis ir/ ar savaitgaliais budint namuose (su galimybe poreikiui esant atvykti į Ligoninę).

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 GYDYTOJUI KARDIOLOGUI (darbui Terapijos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybiškas ir laiku stacionarines ir ambulatorines paslaugas pagal gydytojo kardiologo medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas Terapijos ir kitų ligoninės skyrių gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • mokyti mažiau patyrusius kolegas, kelti kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo kardiologo licencija;
 • mokėti užrašyti ir įvertinti EKG, atlikti ir įvertinti fizinio krūvio mėginius, perkrūtininį echokardiografijos tyrimą;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SLAUGYTOJO PADĖJĖJUI (lydėti pervežamus pacientus iš Ligoninės į kitas gydymo įstaigas)

Darbo pobūdis:

 • saugiai transportuoti pacientus, naudojant pagalbines priemones, keisti sunkių pacientų kūno padėtį, esant reikalui asistuoti savarankiškai judantiems;
 • lydėti pacientus, pervežamus iš Ligoninės į kitą gydymo įstaigą;
 • prižiūrėti paciento pervežimo įrangą, naudoti vienkartines priemones (patalynę).

Reikalavimai:

 • slaugytojo padėjėjo kvalifikacija ir pažymėjimas – privalumas;
 • analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
 • gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAMS (įvairiuose skyriuose)

Reikalavimai:

 • turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą;
 • išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • išmanyti ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti;
 • žinoti aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 • gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (įvairiuose skyriuose)

Reikalavimai:

 • aukštesnysis / aukštasis medicininis išsilavinimas;
 • galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • anališko darbo patirtis (būtų privalumas);
 • gebėjimas išklausyti ir suprasto pacientą, paslaugumas, kantrybė;
 • atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIRĖJUI (Maitinimo skyriuje)

Darbo pobūdis:

 • maisto gaminimas pagal technologines korteles;
 • maisto produktų kokybės užtikrinimas, higienos normų laikymasis.

Reikalavimai:

 • virėjo darbo patirtis;
 • virėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas/ diplomas;
 • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAGALBINIAM DARBININKUI (Maitinimo skyriuje)

Darbo pobūdis:

 • indų plovimas, valymas, tvarkymas, švaros palaikymas, daržovių valymas, paruošimas.

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, ištvermė;
 • darbo patirtis maitinimo įstaigoje būtų privalumas.
Daugiau informacijos: Aušra, (8 5) 204 0840.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VALYTOJAMS

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas.
 • darbo laikas: primadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00, penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka 45 min.

Daugiau informacijos: Renata Turonienė, 8 620 27791.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Reabilitacijos centre “Pušyno kelias”

VALYTOJAMS

Reikalavimai:

 • tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas.

Siūlomas darbas 0,5 etato ir pilnu etatu.

 

 

Norinčius prisijungti prie mūsų komandos prašom savo CV siųsti el. paštu cv@rvul.lt

Daugiau informacijos įdarbinimo klausimais tel. (8 5) 236 21 29.  

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Konfidencialumą garantuojame.