Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Paslaugos


Ligoninėje teikiamos tik Ligoninės licencijoje nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Licencijos aktuali redakcija skelbiamaValstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrosveiklai tarnybos internetinėje svetainėje: http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf.

Ligoninė teikia stacionarines, dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorines, skubias ir planines, nemokamas (neatlygintinas) ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos nuolat gyvenantiems Lietuvoje pacientams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) Ligoninėje teikiamos nemokamai, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne. Būtinosios pagalbos mastas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Teisę į nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas turi pacientai, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikę asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Migracijos tarnybos pažymėjimą arba asmens gimimo liudijimą (vaikai iki 16 metų amžiaus) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos šeimos gydytojo ar kito pirminės ar antrinės sveikatos priežiūros specialisto siuntimą.


Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (toliau – SPP) priskiriamos:

 • Būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti ne eilės tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • Papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam susirgimui;
 • Papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į neatlygintinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • SPP, kurių sąrašas patvirtintas 1999 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • Asmens neblaivumas, apsvaigimas nustatomas atliekant laboratorinį kraujo ir/ar šlapimo ištyrimą;
 • Dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas (ar jo atstovas) apmoka pasirinktų ir neatlygintinų paslaugų kainų skirtumą;
 • Kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms.