Būtinoji medicinos pagalba

Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į Skubiosios pagalbos skyrių, ligoninė pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą.
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

  • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
  • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
  • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią E – kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;
  • užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems Lietuvoje, būtinosios pagalbos paslaugos yra mokamos;

Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.