Mokamos paslaugos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos teisės aktais, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje  ligoninėje teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos,  kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti. Nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos:

 • paslaugos, teikiamos draudžiamiesiems ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
 • būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams.

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (SPP) priskiriamos:

 • būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti skubos tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui;
 • papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • paslaugas, kurių sąrašas patvirtintas 1999 07 30 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą;
 • dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų ir nemokamų paslaugų kainų skirtumą;
 • kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato administracija:
 1. paciento vienos paros priežiūros paslaugos kaina apskaičiuojama Ekonomikos ir planavimo skyriuje;
 2. transporto paslaugos 1 km (skaičiuojant 1 km atstumą iki paciento nurodyto adreso ir atgal):
  be lydinčio asmens – 1,00 Eur
  su vienu lydinčiu asmeniu – 1,40 Eur
  su dviem lydinčiais asmenimis – 1,80 Eur
 3. kopijavimas (A 4 formato viena pusė) – 0,70 Eur;
 4. kopijavimas (A 3 formato viena pusė) – 0,90 Eur;
 5. rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, parengimas (be pašto išlaidų)i – 7,00 Eur;  
 6. rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, parengimas ir išsiuntimas paštui – 8,00 Eur;
 7. pašto išlaidos – 2,00 Eur;
 8. testamento sudarymas, tvirtinimas, perdavimas notarui – 28,00 Eur;
 9. radiologinio tyrimo įrašymas į DVD diską – 4,00 Eur;
 10. kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašymas į DVD diską – 6,00 Eur;
 11. vienvietė palata (paros mokestis) – 20,00 Eur;
 12. vienvietė palata (su dušu) – 25,00 Eur;
 13. dvivietė palata (paros mokestis 1 lovai) – 15,00 Eur.

  RVUL mokamų paslaugų teikimo tvarka yra patvirtinta ligoninės direktoriaus įsakymu. Prieš teikiant mokamas paslaugas, pacientas informuojamas apie jo teisę ir galimybes gauti paslaugas nemokamai. Sutikimą gauti mokamas paslaugas pacientas tvirtina parašu. Mokamų paslaugų kainynas