Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Mokamos paslaugos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos teisės aktais, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje  ligoninėje teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti.

Nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos:

 • paslaugos, teikiamos draudžiamiesiems ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
 • būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams.

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (SPP) priskiriamos:

 • būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti skubos tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui;
 • papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas 1999 07 30 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą;
 • dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų ir nemokamų paslaugų kainų skirtumą;
 • kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato administracija.

RVUL mokamų paslaugų teikimo tvarka yra patvirtinta ligoninės direktoriaus įsakymu. Prieš teikiant mokamas paslaugas, pacientas informuojamas apie jo teisę ir galimybes gauti paslaugas nemokamai. Sutikimą gauti mokamas paslaugas pacientas tvirtina parašu.


MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

************************

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS PAGAL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINYNĄ Nr. 11-96-2

************************

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS PAGAL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮSAKYMĄ NR.357

************************

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE, SĄRAŠAS IR KAINOS

************************

BRANGIŲ TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE, SĄRAŠAS IR KAINOS

************************

KITŲ PASLAUGŲ, NEPRISKIRIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACINĖMS PASLAUGOMS, TEIKIAMŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE, SĄRAŠAS IR KAINOS

************************

PAGAL GYDYMO STANDARTĄ SKIRIAMŲ IR BRANGIAU KAINUOJANČIŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS