Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių centras

Centro padaliniai:

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (2 aukštas, A ir B korpusai):

I poskyris (2 aukštas, B korpusas);

II poskyris (2 aukštas, A korpusas);

Operacinis anesteziologijos skyrius (2 aukštas, A, B korpusai).

Vadovas: prof., dr. (HP) Saulius Vosylius

 (+370 5) 236 20 85

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, B korpusas, kab. Nr. 238

vosyliussauliusCentro vadovas prof. dr. (HP) Saulius Vosylius mokėsi Kauno medicinos institute, nuo 1988 m. dirbo Vilniaus miesto 6 klinikinės ligoninės (dabar Vilniaus miesto klinikinė ligoninė) reanimacijos skyriuje, nuo 1991 m. – Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje (dabar Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau RVUL)), nuo 2006 m. – šios ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, nuo 2015 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (toliau – VU MF) Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių centro vadovas.

Nuo 1991 m. dirba Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikoje, dėsto anesteziologiją, reanimatologiją ir kritinių būklių mediciną Medicinos fakulteto studentams, gydytojams rezidentams ir kursantams. 1997 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Poliorganinio nepakankamumo prognozavimas ir gydymo algoritmai intensyvioje medicinoje”, 2005 m. atliko habilitacijos procedūrą „Organų funkcijų sutrikimai ir intensyviosios terapijos baigtis”.

Nuo 2003 m. – docentas, nuo 2008 m. – profesorius. Recenzuojamuose medicinos žurnaluose paskelbė daugiau nei 30 mokslinių straipsnių, 2002 m. parašė mokomąją knygą „Sepsis ir organų disfunkcijos“ 2010 m. – mokslinę monografiją „Sepsio epidemiologija, diagnostika ir intensyvioji terapija“, 2012 m. – mokomąją knygą „Ūminis kvėpavimo nepakankamumas ir dirbtinė plaučių ventiliacija“, 2015 m. – mokomąją knygą „Šokas. Kraujavimas ir krešėjimo sutrikimai“.

Nuo 1992 m. – Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos narys, nuo 2002 m. – draugijos valdybos narys.

VU MF Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos sudėtyje esančio Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro misija – atsakingi už anesteziologijos-reanimatologijos ikidiplominių, podiplominių studijų programų antrinio ir tretinio lygio gydomąją veiklą, naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimą, aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos politiką, pagrįstą mokslo, studijų ir praktikos vienove.

Centre vykdomas klinikinis, pedagoginis ir mokslinis darbas:

 • teikiamos aukščiausios kokybės, savalaikės naujausiomis medicinos technologijomis ir mokslo pasiekimais pagrįstos anestezijos ir intensyviosios terapijos paslaugos, pacientams, kuriems atliekamos chirurginės operacijos, įvairaus sudėtingumo diagnostinės intervencijos, ar pasireiškia sudėtingi gyvybinių organizmo funkcijų sutrikimai;
 • mokomi VU MF studijuojantys studentai ir podiplomines studijas tęsiantys gydytojais-rezidentai, mokomi stažuotojai ir įvairių specialybių gydytojai kursantai kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
 • vykdomi moksliniai tyrimai anesteziologijos, reanimatologijos ir intensyviosios terapijos srityse bei kartu su kitais mokslininkais kitose biomedicinos mokslų srityse.

Istorinė raida

1990 m. VU MF Bendrosios chirurgijos ir anesteziologijos katedros pagrindu buvo įkurtos dvi klinikos:

– Pirmoji anesteziologijos ir reanimatologijos klinika, vedėjas – prof. habil.dr. J. Ivaškevičius (klinikos bazė – RVUL)

– Antroji anesteziologijos ir reanimatologijos klinika, vedėjas – doc. dr. A. Baublys (klinikos bazė –  Vilniaus universiteto ligoninė „Santariškių klinikos“, toliau – VULSK)

2002 m. vykdant VU MF restruktūrizaciją abi klinikos sujungtos į vieną Anesteziologijos ir reanimatologijos kliniką (klinikos bazė – RVUL) su trimis centrais:

– Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centras RVUL (centro vadovas iki 2014 m. – prof. habil.dr. J. Ivaškevičius)

– Toksikologijos centras RVUL (centro vadovas nuo 2011 m. – R. Badaras)

– Anesteziologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centras VULSK

Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vedėju nuo 2002 m. iki 2012 m. buvo prof. habil. dr. J. Ivaškevičius (klinikos bazė – RVUL), nuo 2012 m. – prof. Jūratė Šipylaitė (klinikos bazė  – VULSK).

Klinikinis darbas

Anesteziologija ir reanimatologija yra neatsiejama nuo kitų medicinos mokslo sričių. Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centras bendradarbiauja su kitais RVUL esančiais VU MF centrais: ortopedijos ir traumatologijos, bendrosios chirurgijos, neuroangiochirurgijos ir toksikologijos.

Centro sudėtyje funkcionuoja didelį personalą skaičių turintys skyriai:

 • Operacinis anesteziologijos;
 • Reanimacijos ir intensyviosios terapijos.

Skyriuose visą parą tęsiamas nepertraukiamas intensyvus klinikinis praktinis darbas. Juose dirba daugiau nei 280 darbuotojų, iš jų daugiau nei 55 gydytojai. Kiekvienais metais atliekama 16-17 tūkstančių anestezijų. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje kasmet gydoma apie 3000 pacientų. Pacientai gydomi šiuolaikinėmis gydymo metodikomis, atliekant dirbtinę plaučių ventiliaciją, pakaitinę inkstų terapiją ir kitas svarbias organizmo funkcijas užtikrinančias diagnostines ir gydomąsias priemones.

Mokslinis darbas

Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centre pedagoginį darbą atlieka mokslo daktarai, turintys pedagoginius vardus: prof. dr. (HP) S. Vosylius, doc. dr. A. Andrijauskas, doc. dr. D. Činčikas, lektorė dr. S. Švedienė. Moksliniai straipsniai skelbiami leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą, Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. Centro pedagoginiai darbuotojai reguliariai skaito mokslinius pranešimus Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos ir kitose konferencijose Lietuvoje, Baltijos šalių kongresuose, kitose tarptautiniuose renginiuose.

Pedagoginis darbas

Kaip ir ankstesniais metais VU MF Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių medicinos centro darbuotojai dėsto:

 • Studijų programoje „Medicina“:
 1. „Anesteziologija ir reanimatologija”, kasmet dėstoma III kurso 7 grupių studentams (apie 80-90 studentų).
 2. „Kritinių būklių medicina ir toksikologija“, kasmet dėstoma V kurso 14 grupių studentams (apie 160-180 studentų).
 • Studijų programoje „Odontologija“:
 1. „Anesteziologija ir reanimatologija“, kasmet dėstoma (apie 25 studentai).

Anesteziologijos ir reanimatologijos rezidentūra

Kasmet į mūsų anesteziologijos-reanimatologijos specialybės rezidentūrą, trunkančią keturis metus, priimami iki 10 rezidentų. Anesteziologijos-reanimatologijos specialybės gydytojams rezidentams pagal išankstinę programą vykdomi ciklai pirmais ir antraisiais-ketvirtaisiais rezidentūros metais.

 • Gaivinimas ir intensyviosios terapijos pagrindai, 1 mokslo metai, 16(24) kreditų LT(ECTS), apimtis – 640 val.
 • Intensyvioji terapija, 2-4 mokslo metai, 16(24) kreditų, apimtis – 640 val.
 • Anesteziologijos ir skausmo gydymo pagrindai, 1 mokslo metai, 40(60) kreditų, apimtis – 1600 val.
 • Anesteziologija neurochirurgijoje, 2-4 mokslo metai, 8(12) kreditų, apimtis – 320 val.
 • Anesteziologija ortopedijoje ir traumatologijoje, 2-4 mokslo metai, 8(12) kreditų, apimtis – 320 val.

Centro skyriuose anesteziologijos ir  intensyviosios terapijos ciklus atlieka taip pat ir kitų specialybių gydytojai rezidentai: bendrosios chirurgijos, krūtinės chirurgijos, neurochirurgijos, hematologijos, neurologijos, nefrologijos, reumatologijos, pulmonologijos, skubiosios medicinos, vidaus ligų, infekcinių ligų, endokrinologijos, klinikinės toksikologijos ir kitų specialybių rezidentai.

Gydytojų tobulinimosi kursai

Centre vykdomi sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai:

 • „Gaivinimas ir kritinės būklės“ (kursas skirtas gydytojams anesteziologams-reanimatologams ir įvairių specialybių gydytojams, trukmė – 36 val.).
 • „Skubioji medicinos pagalba suaugusiems ir vaikams“ (kursas skirtas gydytojams dirbantiems priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje, trukmė – 36 val.).
 • „Dirbtinė plaučių ventiliacija“ (kursas skirtas visų specialybių gydytojams, trukmė – 18 val.).
 • „Sunkaus sepsio intensyvioji terapija“ (kursas skirtas visų specialybių gydytojams, trukmė – 36 val.).
 • „Ilgalaikiai inkstų pakaitinės terapijos metodai intensyviojoje terapijoje“ (kursas skirtas gydytojams anesteziologams-reanimatologams, trukmė – 36 val.).