Administracija

 VADOVYBĖ

Pareigos Vardas, pavardė  Tel. nr. El. paštas
Direktorius dr. Algimantas Pamerneckas (8 5) 216 92 12 algimantas.pamerneckas[eta]rvul.lt
Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui Tatjana Golubajeva
(8 5) 216 90 55  tatjana.golubajeva[eta]rvul.lt
Direktoriaus pavaduotoja valdymui Daina Balčėtienė (8 5) 236 11 62 daina.balcetiene[eta]rvul.lt
Direktoriaus patarėjas Rimvydas Toločka (8 5) 265 81 92 rimvydas.tolocka[eta]rvul.lt

 

BENDRI LIGONINĖS SKYRIAI IR TARNYBOS


DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Eglė Indriūnaitė (8 5) 236 20 06 egle.indriunaite[eta]rvul.lt
Administratorė referentė Kristina Leitienė (8 5) 216 92 12 kristina.leitiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Violeta Baltakytė (8 5) 236 21 33 violeta.baltakyte[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Laura Baubinienė (8 5) 236 11 64 laura.baubiniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Vitalija Sokolovienė (8 5) 236 11 64 vitalija.sokoloviene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Angelė Lileikytė (8 5) 236 20 37 angele.lileikyte[eta]rvul.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

 Pareigos  Vardas, pavardė  Tel. nr.  El. paštas
L. e. vyriausios finansininkės pareigas Jūratė Češūnaitė (8 5) 216 91 31;
(8 5) 236 20 11
jurate.cesunaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Ona Vaickutė (8 5) 236 20 11 ona.vaickute[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Irena Pščolovska (8 5) 236 20 11 irena.pscolovska[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Angelė Remenčienė (8 5) 236 20 10 angele.remenciene[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Oksana Gladkaja (8 5) 236 20 10 oksana.gladkaja[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Aušra Ulevičienė (8 5) 236 20 10 ausra.uleviciene[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Natalja Sokolova (8 5) 236 20 10 natalja.sokolova[eta]rvul.lt
Buhalterė – kasininkė Genė Lunienė (8 5) 216 91 90 gene.luniene[eta]rvul.lt

 

EKONOMIKOS IR PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Renata Vaitulionienė

(8 5) 204 08 26

renata.vaitulioniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji ekonomistė Birutė Rimšienė (8 5) 236 20 09 birute.rimsiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji ekonomistė Nijolė Milašienė (8 5) 236 20 09 nijole.milasiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji ekonomistė Jadvyga Urbutienė (8 5) 236 20 09 jadvyga.urbutiene[eta]rvul.lt

 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Kristina Ubavičiūtė (8 5) 204 08 41 kristina.ubaviciute[eta]rvul.lt
Vyresnysis specialistas Vilius Mitka (8 5) 204 08 28 vilius.mitka[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Kristina Bagdonavičiūtė (8 5) 204 08 28 kristina.bagdonaviciute[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Asta Petronė (8 5) 204 08 28 asta.petrone[eta]rvul.lt

 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Aida Raziulytė (8 5) 204 08 26 aida.raziulyte[eta]rvul.lt
Teisininkas Alfredas Žukauskas (8 5) 204 08 48 alfredas.zukauskas[eta]rvul.lt
Teisininkė Dovilė Meškėnaitė (8 5) 204 08 48 dovile.meskenaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Vida Miliūtė (8 5) 236 20 03 vida.miliute[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Lina Žižytė (8 5) 236 21 29 lina.zizyte[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Eimutė Juknevičienė (8 5) 204 08 26 eimute.jukneviciene[eta]rvul.lt
Personalo inspektorė Jūratė Radkevičienė (8 5) 236 20 15 jurate.radkeviciene[eta]rvul.lt
Personalo inspektorė Natalija Titova (8 5) 236 20 15 natalija.titova[eta]rvul.lt

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
Skyriaus vedėja Alicja Grygutis
(8 5) 204 08 29 alicja.grygutis[eta]rvul.lt
Teisininkas Žilvaras Gelumbauskas (8 5) 204 08 23 zilvaras.gelumbauskas[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Donata Abišalaitė-Kanišauskienė (8 5) 236 11 65 donata.abisalaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Irmina Galdikienė (8 5) 236 11 65 irmina.galdikiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Valentina Moroz (8 5) 236 20 05 valentina.moroz[eta]rvul.lt
Vyresnysis specialistas Viktor Kot (8 5) 236 20 26 viktor.kot[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Kristina Kukarskytė (8 5) 236 11 65 kristina.kukarskyte[eta]rvul.lt

 

MEDICININĖS STATISTIKOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Jolanta Smetaninienė (8 5) 236 21 16 jolanta.smetaniniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji sveikatos statistikė Renata Lebedeva (8 5) 265 81 68 renata.lebedeva[eta]rvul.lt

 

ORGANIZACINIS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Agnė Egertė (8 5) 265 81 61 agne.egerte[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Vita Jauneikaitė (8 5) 236 21 41 vita.jauneikaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Ingrida Liepinaitienė (8 5) 236 21 41 ingrida.liepinaitiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Nomeda Pozdniakovienė (8 5) 236 21 41 nomeda.pozdniakoviene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė   Laimutė Bartusevičienė (8 5) 236 21 41 laimute.bartuseviciene[eta]rvul.lt
Informatorė Ilona Matiukienė (8 5) 216 90 69 ilona.matiukiene[eta]rvul.lt

 

ANTIKORUPCIJOS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
Antikorupcijos tarnybos viršininkė Aida Martinkėnienė (8 5) 265 81 92 aida.martinkeniene[eta]rvul.lt
Vyresnysis specialistas Rimvydas Toločka (8 5) 265 81 92 rimvydas.tolocka[eta]rvul.lt

 

VIDAUS MEDICININIO AUDITO TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Tarnybos viršininkas Vytautas Kriauza (8 5) 204 08 22 vytautas.kriauza[eta]rvul.lt
Vidaus audito specialistė Vanda Grigaliūnienė (8 5) 236 20 25 vanda.grigaliuniene[eta]rvul.lt
Vidaus audito specialistė Viktorija Lukošienė   viktorija.lukosiene[eta]rvul.lt
Vidaus audito specialistė Agnė Juodaitytė (8 5) 204 08 45 agne.juodaityte[eta]rvul.lt

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Saugos ir sveikatos darbe specialistas Egidijus Čepulis (8 5) 236 20 08 egidijus.cepulis[eta]rvul.lt
Saugos ir sveikatos darbe specialistė Giedrė Šutinytė (8 5) 236 20 08 giedre.sutinyte[eta]rvul.lt

 

INFEKCIJŲ KONTROLĖS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Tarnybos vedėja Ieva Kisielienė (8 5) 236 20 04 ieva.kisieliene[eta]rvul.lt

 

SLAUGOS PROCESO VALDYMO TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Vyriausioji slaugos administratorė Erika Davydenko (8 5) 236 20 01 erika.davydenko[eta]rvul.lt
Vyresnioji slaugos specialistė Vilgelmina Jurkuvėnienė (8 5) 204 08 21 vilgelmina.jurkuveniene[eta]rvul.lt

 

VAISTINĖ

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Vaistinės vedėja Eglė Morozovienė (8 5) 216 92 21 egle.morozoviene[eta]rvul.lt
Vedėjos pavaduotoja, vaistininkė Lolita Brazauskienė (8 5) 236 20 40 lolita.brazauskiene[eta]rvul.lt

 

INFRASTRUKTŪROS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
Tarnybos viršininkas Gintas Rumbutis (8 5) 236 20 39 gintas.rumbutis[eta]rvul.lt

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
L. e. skyriaus vedėjos pareigas Asta Urmanavičienė (8 5) 204 08 46 asta.urmanaviciene[eta].rvul.lt
Vyresnysis informacinių technologijų inžinierius Aleksandras Bieliauskas (8 5) 236 20 38 alius.bieliauskas[eta].rvul.lt
Vyresnysis informacinių technologijų inžinierius Rimantas Nedzinskas (8 5) 236 20 38 rimas.nedzinskas[eta]rvul.lt
Informacinių technologijų inžinierius Viktorija Šatkevičienė (8 5) 204 08 46 viktorija.stakeviciene[eta]rvul.lt
Informacinių technologijų technikas Aleksandras Urbanas (8 5) 236 20 35 aleksandras.urbanas[eta]rvul.lt

 

MEDICINOS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
L. e. skyriaus vedėjos pareigas Reda Alunderienė (8 5) 236 20 20 reda.alunderiene[eta]rvul.lt

 

ŪKIO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėjas Alfredas Barkus
(8 5) 236 20 02 alfredas.barkus[eta]rvul.lt

 

KRISTAUS PRISIKĖLIMO KOPLYČIA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Kapelionas Kun.prof.dr. Kęstutis Ralys
(8 6) 865 52 56 kestutis.ralys[eta]rvul.lt

 

 

Informacija atnaujinta rugpjūčio 18 d.