Administracija

 

VADOVYBĖ

Pareigos Vardas, pavardė  Tel. nr. El. paštas
Direktorius dr. Algimantas Pamerneckas (8 5) 216 92 12 algimantas.pamerneckas[eta]rvul.lt
Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui Tatjana Golubajeva
(8 5) 216 90 55  tatjana.golubajeva[eta]rvul.lt
Direktoriaus pavaduotoja valdymui Daina Balčėtienė (8 5) 236 11 62 daina.balcetiene[eta]rvul.lt
Direktoriaus patarėjas Rimvydas Toločka (8 5) 265 81 92 rimvydas.tolocka[eta]rvul.lt

 

BENDRI LIGONINĖS SKYRIAI IR TARNYBOS

DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Administratorė referentė Kristina Leitienė (8 5) 216 92 12 kristina.leitiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Violeta Baltakytė (8 5) 236 21 33 violeta.baltakyte[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Laura Baubinienė (8 5) 236 11 64 laura.baubiniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Vitalija Sokolovienė (8 5) 236 20 06 vitalija.sokoloviene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Angelė Lileikytė (8 5) 236 20 37 angele.lileikyte[eta]rvul.lt
Specialistė ryšiams su visuomene Lina Stonkutė  (8 5) 236 20 61;
mob. tel. 861690647 
 lina.stonkute[eta]rvul.lt
Prisikėlimo koplyčios kapelionas  kun. Arnoldas Smalstys mob. tel. 868725065  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

 Pareigos  Vardas, pavardė  Tel. nr.  El. paštas
Vyriausioji finansininkė Daiva Paukštienė (8 5) 216 91 31 daiva.paukstiene[eta]rvul.lt
Vyriausiosios finansininkės pavaduotoja Jūratė Češūnaitė (8 5) 236 20 11 jurate.cesunaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Ona Vaickutė (8 5) 236 20 11 ona.vaickute[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Irena Pščolovska (8 5) 236 20 11 irena.pscolovska[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Angelė Remenčienė (8 5) 236 20 10 angele.remenciene[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Oksana Gladkaja (8 5) 236 20 10 oksana.gladkaja[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Aušra Ulevičienė (8 5) 236 20 10 ausra.uleviciene[eta]rvul.lt
Vyresnioji buhalterė Natalja Sokolova (8 5) 236 20 10 natalja.sokolova[eta]rvul.lt
Buhalterė – kasininkė Genė Lunienė (8 5) 216 91 90 gene.luniene[eta]rvul.lt

 

EKONOMIKOS IR PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Renata Vaitulionienė  (8 5) 204 08 26 renata.vaitulioniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji ekonomistė Birutė Rimšienė (8 5) 236 20 09 birute.rimsiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji ekonomistė Nijolė Milašienė (8 5) 236 20 11 nijole.milasiene[eta]rvul.lt
Ekonomistė Jadvyga Urbutienė (8 5) 236 20 09 jadvyga.urbutiene[eta]rvul.lt

 

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Kristina Ubavičiūtė (8 5) 204 08 41 kristina.ubaviciute[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Jurgita Kamarauskaitė (8 5) 204 08 28 jurgita.kamarauskaite[eta]rvul.lt

 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Aida Raziulytė  (8 5) 204 08 26 aida.raziulyte[eta]rvul.lt
Teisininkas Alfredas Žukauskas (8 5) 204 08 48 alfredas.zukauskas[eta]rvul.lt
Teisininkė Dovilė Meškėnaitė (8 5) 204 08 48 dovile.meskenaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Vida Miliūtė (8 5) 236 20 03 vida.miliute[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Lina Žižytė (8 5) 236 21 29 lina.zizyte[eta]rvul.lt
Vyresnioji personalo inspektorė Eimutė Juknevičienė (8 5) 204 08 26 eimute.jukneviciene[eta]rvul.lt
Personalo inspektorė Jūratė Radkevičienė (8 5) 236 20 15 jurate.radkeviciene[eta]rvul.lt
Personalo inspektorė Natalija Titova (8 5) 236 20 15 natalija.titova[eta]rvul.lt

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
L. e. p. skyriaus vedėja Donata Abišalaitė-Kanišauskienė
(8 5) 236 11 65 donata.abisalaite[eta]rvul.lt
Teisininkas Žilvaras Gelumbauskas (8 5) 204 08 23 zilvaras.gelumbauskas[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Irmina Galdikienė (8 5) 236 11 65 irmina.galdikiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Valentina Moroz (8 5) 236 20 05 valentina.moroz[eta]rvul.lt
Vyresnysis specialistas Viktor Kot (8 5) 236 20 26 viktor.kot[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Kristina Kukarskytė (8 5) 236 11 65 kristina.kukarskyte[eta]rvul.lt

 

MEDICININĖS STATISTIKOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Jolanta Smetaninienė (8 5) 236 21 16 jolanta.smetaniniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji sveikatos statistikė Renata Lebedeva (8 5) 265 81 68 renata.lebedeva[eta]rvul.lt

 

ORGANIZACINIS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėja Agnė Egertė (8 5) 265 81 61 agne.egerte[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Vita Jauneikaitė (8 5) 236 21 41 vita.jauneikaite[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Ingrida Liepinaitienė (8 5) 236 21 41 ingrida.liepinaitiene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Nomeda Pozdniakovienė (8 5) 236 21 41 nomeda.pozdniakoviene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė   Laimutė Bartusevičienė (8 5) 236 21 41 laimute.bartuseviciene[eta]rvul.lt
Vyresnioji specialistė Birutė Dudutienė  

(8 5) 236 20 29

birute.dudutiene[eta]rvul.lt
Informatorė Palma Žukauskienė (8 5) 216 90 69 palma.zukauskiene[eta]rvul.lt

 

ANTIKORUPCIJOS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
Vyresnysis specialistas Rimvydas Toločka (8 5) 265 81 92 rimvydas.tolocka[eta]rvul.lt

 

VIDAUS MEDICININIO AUDITO TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Tarnybos viršininkas Vytautas Kriauza (8 5) 204 08 22 vytautas.kriauza[eta]rvul.lt
Vidaus audito specialistė Vanda Grigaliūnienė (8 5) 236 20 25 vanda.grigaliuniene[eta]rvul.lt
Vyresnioji vidaus audito specialistė Irena Paukštytė  (8 5) 204 08 45 irena.paukstyte[eta]rvul.lt

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Saugos ir sveikatos darbe specialistas Egidijus Čepulis (8 5) 236 20 08 egidijus.cepulis[eta]rvul.lt
Saugos ir sveikatos darbe specialistė Giedrė Šutinytė (8 5) 236 20 08 giedre.sutinyte[eta]rvul.lt

 

INFEKCIJŲ KONTROLĖS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Tarnybos vedėja Ieva Kisielienė (8 5) 236 20 04 ieva.kisieliene[eta]rvul.lt

 

SLAUGOS PROCESO VALDYMO TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Vyriausioji slaugos administratorė Erika Davydenko (8 5) 236 20 01 erika.davydenko[eta]rvul.lt
Vyresnioji slaugos specialistė Vilgelmina Jurkuvėnienė (8 5) 204 08 21 vilgelmina.jurkuveniene[eta]rvul.lt

 

VAISTINĖ

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Vaistinės vedėja Eglė Morozovienė (8 5) 216 92 21 egle.morozoviene[eta]rvul.lt
Vedėjos pavaduotoja, vaistininkė Lolita Brazauskienė (8 5) 236 20 40 lolita.brazauskiene[eta]rvul.lt

 

INFRASTRUKTŪROS TARNYBA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El.paštas
Tarnybos viršininkas Gintas Rumbutis (8 5) 236 20 39 gintas.rumbutis[eta]rvul.lt

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
L. e. p. skyriaus vedėja Asta Urmanavičienė (8 5) 204 08 46 asta.urmanaviciene[eta].rvul.lt
Vyresnysis informacinių technologijų inžinierius Aleksandras Bieliauskas (8 5) 236 20 38 alius.bieliauskas[eta].rvul.lt
Vyresnysis informacinių technologijų inžinierius Rimantas Nedzinskas (8 5) 236 20 38 rimas.nedzinskas[eta]rvul.lt
Informacinių technologijų inžinierius Viktorija Šatkevičienė (8 5) 204 08 46 viktorija.stakeviciene[eta]rvul.lt
Informacinių technologijų inžinierius Aleksandr Turbinov (8 5) 236 20 35 aleksandr.turbinov[eta]rvul.lt
Informacinių technologijų technikas Aleksandras Urbanas (8 5) 236 20 35 aleksandras.urbanas[eta]rvul.lt

 

ŪKIO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Skyriaus vedėjas Alfredas Barkus
(8 5) 236 20 02 alfredas.barkus[eta]rvul.lt

 

Informacija atnaujinta gegužės 9 d.