Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Laboratorinės diagnostikos skyrius

1 aukštas

Skyriaus vedėja Anželika Slavinska
(+370 5) 236 20 43
Vyresnioji laboratorinės diagnostikos specialistė Daiva Sipienė
(+370 5) 236 20 44

 
Ėminių priėmimas (+370 5) 236 21 01
Gydytojų kabinetas (+370 5) 236 20 45
Budintys laborantai (+370 5) 236 20 49(+370 5) 236 20 47
Gydytojų kabinetas (+370 5) 236 20 50
Kraujo bankas
Gydytoja transfuziologė Emilija Kazlauskienė (+370 5) 236 20 73
Bendrosios praktikos slaugytojas (+370 5) 265 81 69

 

LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIUS

Ligonines laboratorijos tarnyba įkurta 2013 m. kovo 1 d., LR Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinus naujus ligoninės įstatus. Pagal juos į tarnybą apjungtos Centralizuota laboratorija, susidedanti iš Biochemijos, Klinikinės ir Imunologijos laboratorijų poskyrių, bei ligoninės Kraujo bankas ir Bakteriologijos laboratorija. Laboratorijos tarnyba – savarankiškas ligoninės padalinys, pavaldus ligoninės direktoriaus pavaduotojui klinikiniam darbui, palaikantis funkcinius ryšius su visais ligoninėje esančiais Vilniaus universiteto centrais bei asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais ligoninės padaliniais. Laboratorijos tarnybos darbas organizuojamas vadovaujantis RVUL Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių norminių teisės aktų reikalavimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, ligoninės direktoriaus įsakymais, darbo reglamentais, kokybės vadybos sistemos procedūromis, darbo procedūromis ir kitais dokumentais. 2000 m. ligoninėje bei laboratorijose (Centralizuotoje ir Bakteriologijos) pradėta diegti Kokybės vadybos sistema (pagal LST EN ISO 9001:2000). Įdiegtą kokybės vadybos sistemą 2004 rugsėjo 7 d. Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Sertifikacijos skyrius (LST Sert) įvertino Atitikties sertifikatu Nr. 9000-053. Laboratorijos tarnybos KVS dokumentai parengti pagal LST ISO/TR 10013:2003 „Kokybės vadybos sistemos dokumentų rengimo vadovą (tpt ISO/TR 10013:2001)“. Galiojantys dokumentai yra patvirtinti direktoriaus įsakymais. Kokybės vadybos sistemos dokumentais aprašyti:

 • paciento paruošimo, ėminių paėmimo, pristatymo, priėmimo tvarka;
 • ėminių identifikavimas;
 • laboratorinių tyrimų atlikimas;
 • kokybės užtikrinimo reikalavimai;
 • matavimo priemonių priežiūra;
 • reagentų pirkimas, saugojimas, apskaita;
 • ėminių perdavimo į kitas laboratorijas tvarka;
 • rezultatų vertinimas, interpretacija, tyrimų duomenų įrašų tvarka;
 • atsakymų parengimo perdavimui, jų perdavimas pagal paskirtį;
 • ėminiai ir mėginiai nukenksminimo ir pašalinimo po analizės;
 • pacientų, personalo ir aplinkos apsauga, valymo, dezinfekcijos bei kiti reikalavimai.

Laboratorijos tarnyboje atliekami ligoninės licencijoje nurodyti laboratoriniai tyrimai.

CENTRALIZUOTA LABORATORIJA

Centralizuotos laboratorijos Klinikinės ir Imunologijos laboratorijų poskyriuose dirba 6 medicinos biologai, 17 klinikos laborantų. Šioje laboratorijoje atliekami hematologiniai, bendraklinikiniai (šlapimo, koprologiniai, skreplių, smegenų skysčio, serozinių ertmių: pleuros, pilvaplėvės, perikardo, sąnarių punktatų, lyties organų išskyrų bei spermos citologiniai tyrimai), imunohematologiniai, imunologiniai tyrimai. Hematologiniai tyrimai atliekami moderniais automatizuotais analizatoriais: “Coulter LH750”, “Pentra DX 120”, “Sysmex XT–4000i”, kurie matuoja net iki 34 kraujo parametrų. Išsamūs periferinio kraujo tyrimai taip pat atliekami šviesiniais mikroskopais. Bendri klinikiniai tyrimai. Šlapimo tyrimai atliekami vadovaujantis Europos šlapimo tyrimų rekomendacijomis, naudojant uždarą šlapimo susirinkimo sistemą. Tyrimai atliekami automatizuotais analizatoriais, naudojant diagnostines šlapimo juosteles. Mikroskopinė analizė vykdoma automatinės mėginio analizės principu (automatiniu šlapimo sedimentacijos analizatoriumi “FUS 100”), o esant ryškiems šlapimo nuosėdų elementų morfologiniams pokyčiams analizė atliekama šviesiniu mikroskopu, dažant šlapimo nuosėdas supravitaliai. Citologiniai tyrimai atliekami moderniausia matavimo technologija – automatizuotu būdu, naudojant fluorescencinės tėkmės citometrijos metodą, nustatoma organizmo skysčių ląstelinė sudėtis. Imunohematologinių tyrimų metu nustatoma recipiento kraujo grupė pagal ABO irRh D antigenų sistemas, atliekama antikūnų prieš eritrocitų antigenus paieška, kraujo parinkimo tyrimai. Imunologinių tyrimų srityje atliekami virusinių hepatitų žymenų, skydliaukės hormonų, lytinių hormonų, sifilio ir kiti laboratoriniai tyrimai.

BIOCHEMIJOS LABORATORIJA

RVUL Centralizuotos laboratorijos Biochemijos laboratorijos poskyryje dirba 8 medicinos biologai ir 9 klinikos laborantai. Naudojant patikimas metodikas ir aparatūrą, poskyryje atliekami kraujo, smegenų skysčio ir šlapimo biocheminiai tyrimai pagal platų, aukščiausios kokybės klinikinės chemijos tyrimų sąrašą. Siekiant užtikrinti tyrimų kokybę ir patikimumą, biochemijos laboratorija dalyvauja keliose bendrosios klinikinės chemijos ir kraujo krešėjimo tarptautinėse tarplaboratorinėse kokybės kontrolės programose. Biocheminiai tyrimai atliekami naujos kartos automatine kraujo ir šlapimo tyrimo sistema “UniCel DxC 600 PRO Synchron”, analizatoriumi “ILab Aries”. Rutininiai gliukozės tyrimai atliekami “Biosen S line” aparatais. Laboratorijoje atliekami klinikiniai etilo alkoholio tyrimai, naudojant sausos chemijos biocheminį analizatorių “VITROS 250”. Šiuo analizatoriumi tiriamas ir smegenų skystis. Miokardo pažeidimo žymenys tiriami imunocheminiu analizatoriumi “Mini VIDAS”. Negausios baltymų elektroforezės atliekamos ant agarozės gelio, naudojant “SEBIA DVSE” densitometrą. Kraujo krešėjimo tyrimai atleikami naujausio modelio analizatoriais “STA Compact”. Kraujo dujos, hemoglobino frakcijos, elektrolitai, laktatai, gliukozė tiriami “ABL FLEX” serijos analizatoriais ir kasetiniu “GEM Premjer 3000” analizatoriumi.

KRAUJO BANKAS

Tai ligoninės padalinys, užsakantis, saugantis ir skirstantis kraują bei kraujo komponentus, preparatus, vykdantis jų apskaitą. Kraujo bankas ligoninės skyriams bet kuriuo paros metu išduoda kraują bei jo komponentus ir preparatus pagal skyrių užsakymus, tvarko užsakymų apskaitą.

 

GYDYTOJAI

Raimundas Stasiūnaitis laboratorinės medicinos gydytojas. 1983 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, 1985 m. – klinikinę ordinatūrą „Sveikatos apsaugos organizacija ir socialinė higiena”. RVUL Centralizuotos laboratorijos vedėju dirba nuo 1991 m. Kvalifikaciją kėlė kursuose, stažuotėse, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narys nuo 1992 m.
Vida Viršilienė, vyresnioji medicinos biologė, Centralizuotos laboratorijos Klinikinės ir Imunologijos laboratorijų poskyrių vadovė. 1989 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. Nuo 1989 m. dirbo Vilniaus universiteto eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute. Nuo 1991 m. dirba Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje (dabar RVUL) Centralizuotoje laboratorijoje. 1992 m. VU Medicinos fakultete įgijo klinikinės laboratorinės diagnostikos specializaciją. Nuo 2007 m. – Centralizuotos laboratorijos Klinikinės ir Imunologinės laboratorijų vyresnioji medicinos biologė. Stažavosi Prancūzijoje, dalyvavo kongresuose Turkijoje, Estijoje, Latvijoje. Nuo 1992 m. yra Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narė. Nuolat kelia kvalifikaciją, gilinasi į naujausius hematologinius, bendraklinikinius ir imunohematologijos tyrimo metodus, kokybės vadybos problemas.
Asta Inesė Rekertaitė – vyresnioji medicinos biologė, Biochemijos laboratorijos poskyrio vadovė. 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įgijo klinikinės laboratorinės diagnostikos kvalifikaciją. 1988-1991 m. dirbo Respublikiniame Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institute, Darbo higienos laboratorijoje. Nuo 1991 m. – RVUL Centralizuotoje laboratorijoje. Nuo 2007 m. iki dabar – Centralizuotos laboratorijos biochemijos laboratorijos vyresnioji medicinos biologė. Stažavosi Kopenhagos universitete, kėlė kvalifikaciją įvairiose seminaruose, kongresuose Latvijoje, Estijoje, Portugalijoje, nuolat tobulinasi Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. A. I. Rekertaitė yra Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narė. Darbo sritis – biocheminiai kraujo ir kitų kūno skysčių tyrimai, kokybės vadyba.
Emilija Kazlauskienė – gydytoja transfuziologė, dirba Kraujo banke. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Turi medicinos gydytojos, gydytojos transfuziologės sertifikatus. RVUL gydytoja transfuziologe dirba nuo 2009 m. E. Kazlauskienė atlieka transfuzinės terapijos priežiūrą, konsultuoja sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius specialistus kraujo komponentų bei preparatų naudojimo klausimais. Kvalifikaciją tobulino Rusijoje, Vilniaus univeristete, Kauno medicinos universitete. Dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse gydytojų transfuziologų draugijų konferencijose. Yra parašiusi per 30 publikacijų profesinėmis temomis. Lietuvos transfuziologų draugijos narė.
Anželika Jasiulionienė, vyresnioji medicinos mikrobiologė, Bakteriologijos laboratorijojos vadovė.  2000 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2002 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo medicinos biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Bakteriologijos laboratorijos vyresnioji medicinos mikrobiologė nuo 2004 m. Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės, konferencijos Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narė nuo 2015 m.