Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Psichosomatinių susirgimų skyrius

4 aukštas, A korpusas
Skyriaus vedėja Elvyra Baumilienė (+370 5) 265 81 99

Vyresnioji slaugytoja Marina Žukovska

(+370 5) 265 81 72

Gydytojų kabinetas

(+370 5) 265 81 82

 

Postas

(+370 5) 265 81 88

 

 

Psichosomatinių susirgimų skyriuje teikiamos II lygio stacionarinės ir ambulatorinės konsultacinės psichiatrijos paslaugos suaugusiems. Taikomas specifinis medikamentinis ir psichoterapinis gydymas, tęsiamas bendras gydymas, taikomas pirmasis reabilitacinio gydymo etapas.
Skyriuje dirba trys gydytojai psichiatrai, medicinos psichologė-psichoterapeutė, medicinos psichologė. Yra diagnozuojamos ir gydomos pirmą kartą pasireiškusios ir lėtinės paūmėjusios psichikos ligos.

Skyriuje yra 17 lovų, jame gydomi vyrai ir moterys. Turėdami gydytojo psichiatro arba bendrosios praktikos gydytojo nukreipimą, atvykti konsultuotis ir gydytis pacientai gali iš visos Lietuvos. Planinės II lygio ambulatorinės psichiatro konsultacijos atvykus be siuntimo yra mokamos.

Pastebėjus ir diagnozavus ūmius psichikos sveikatos sutrikimus kituose ligoninės skyriuose gydomiems ligoniams, jiems taip pat teikiama būtinoji psichiatrijos pagalba. Vyraujant psichikos ligų klinikai, ligoniai gali būti perkelti į Psichosomatinių susirgimų skyrių ir tęsti ankstesnį reikalingo profilio gydymą.

Ypatingas dėmesys skiriamas pacientams po suicidinių mėginimų, turintiems suicidinių tendencijų, išliekant suicido rizikai. Šiuos ligonius skubos tvarka konsultuoja psichiatras, neretai ir medicinos psichologas ar psichologas-psichoterapeutas. Specialistai vertina pacientų psichikos būseną, suicidinio elgesio motyvus, siekia išsiaiškinti galimą psichikos sutrikimą ar ligą ir psichiatrijos (psichologinės pagalbos) paslaugų poreikį. Įvertinus psichiatro ir psichologo konsultacijų rezultatus, sudaromas krizės įveikimo planas ir teikiama pagalba. Gali būti teikiama būtinoji stacionarinė psichiatrijos pagalba ir psichologinės krizės įveika stacionare; rekomenduojamos II lygio psichiatro ir psichologo-psichoterapeuto konsultacijos RVUL Konsultacijų centre; ligonis gali būti nukreiptas ambulatorinėms psichiatro, psichologo-psichoterapeuto konsultacijoms, nurodant konkrečius PSPC, kontaktus (pacientui suteikiama raštiška informacija, kontaktinių telefonų atmintinė); antisuicidinės pagalbos planas aptariamas su paciento artimaisiais. Baigus gydymą stacionare, pacientas vėliau gali kreiptis į konsultavusius specialistus savo iniciatyva, kontaktą galima palaikyti elektroniniu paštu, telefonu. Skubi, kvalifikuota ir tęstinė psichikos sveikatos specialistų pagalba yra efektyvi praktika suicidinių tendencijų turintiems pacientams. Stacionarinių psichiatrijos paslaugų teikimas bendro tipo ligoninėje yra priimtinesnis, ypač pirminiams pacientams, o pacientų motyvacija gydytis dėl psichikos sveikatos sutrikimų – didesnė.

Psichologinės – psichoterapinės paslaugos
Psichosomatinių susirgimų skyriuje nuolat dirba medicinos psichologė-psichoterapeutė ir medicinos psichologė. Pacientai gali gauti greitą bei kvalifikuotą psichoterapinę pagalbą. Atsižvelgiant į kiekvieno paciento poreikius bei patiriamus sunkumus, plačiai taikomas individualus konsultavimas, taip pat pacientams siūlomos įvairios relaksacijos procedūros (progresyvioji raumenų relaksacija, autogeninė treniruotė, darbas su vaizduote), individuali ar grupinė meno terapija, biblioterapija, užduočių grupės ir kitos procedūros pagal poreikį. Įvertinus paciento vidinius resursus, motyvaciją ir pažintines funkcijas, taikoma palaikomoji psichoterapija, aptariami konkretūs sunkumai (kognityvioji-elgesio terapija), prisitaikymo galimybės, o, esant galimybei, ir giluminė psichoterapija: darbas su vaizdiniais, sapnais, jausmais, analizė ir pan. Pagal poreikį atliekamas pacientų psichodiagnostinis ištyrimas, gydymo efektyvumo tyrimas. Gydymas ir psichoterapinės pagalbos planas koreguojamas nuolat vykstančiuose komandiniuose susirinkimuose.

GYDYTOJAI

Elvyra Baumilienė, skyriaus vedėja, gydytoja psichiatrė. Išsilavinimas: Kauno medicinos institutas, Gydomosios medicinos fakultetas, gydytojo kvalifikacija (1980-1986 m). 1986-1987 m. psichiatrijos specialybės internatūra, gydytojos psichiatrės kvalifikacija. 1997 m. SAM atestacija, pirmoji kvalifikacinė psichiatro kategorija. 1995-1999 m. Vilniaus universiteto profesinio tobulinimosi centre išklausė psichodinaminės individualios psichoterapijos kursą, atitinka bazinį specializacijos kursą. Lietuvos Psichiatrų asociacijos tikroji narė.
Darbo patirtis: gydytoja psichiatrė Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninjėe, gydytoja psichiatrė, ekspertė Medicinos centre prie LR Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus ligoninės ir Konsultacinio centro, gydytoja psichiatre dirbo Vilniaus m. poliklinikų PSC.
Nuo 2007 m. dirba RVUL Psichosomatinių susirgimų skyriaus vedėja ir gydytoja psichiatre. Tobulinasi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydytojų tobulinimosi kursuose, stažuotėse, respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose bei kongresuose, ruošia ir skaito paskaitas konferencijose ir seminaruose.
Julija Grebelienė 1970 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijo gydytojo psichiatro kvalifikaciją. 1971-1993 m. dirbo Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje Nuo 1993 m. dirbo psichiatre RVUL.
Nuo 2007 m. J. Grebelienė dirba RVUL Psichosomatinių susirgimų skyriuje. Kvalifikaciją tobulino Maskvos, Minsko, Vilniaus universitetuose. Buvo Pasaulinės savižudybių prevencijos organizacijos narė, keletą metų atstovavo Lietuvai šioje organizacijoje. Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 2001 m. už mokslinio darbo pristatymą Pasaulinės savižudybių prevencijos organizacijos konferencijoje J. Grebelienei skirta III vieta.
Edita Vidugirienė 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1995 m. įgijo gydytojo psichiatro kvalifikaciją. 1995-2007 m. dirbo Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje.
Nuo 2007 m. dirba RVUL Psichosomatinių susirgimų skyriuje. 2005 m. baigė egzistencinės psichoterapijos kursus. Profesinę kvalifikaciją kėlė Vilniaus universiteto gydytojų tobulinimosi kursuose , seminaruose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.