Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Jūs turite šias teises, įtvirtintas Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.

Jeigu siekiate, kad Jūsų teisės, numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, būtų įgyvendintos, Jūs galite pateikti prašymą. Svarbu, kad teikiant prašymą būtų tinkamai patvirtinta Jūsų tapatybė.

Prašymą galite pateikti:

 • paštu (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • per pasiuntinį (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • tiesiogiai pateikiant prašymą viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės darbuotojui (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • tiesiogiai pateikiant prašymą duomenų apsaugos pareigūnui (117 kab.) (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Pažymime, kad Jūsų pateikti prašymai privalo būti išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrąjame duomenų apsaugos reglamente.

Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, įskaitant reikalavimus teikiant prašymus, galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apraše.