Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Informacija apie duomenų gavėjus

Jūsų asmens duomenys, kurie yra tvarkomi viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, gali būti pateikti kitiems duomenų gavėjams, kurie turi teisę gauti šiuos duomenis. Duomenys gali būti pateikiami duomenų gavėjams pagal:

 1. prašymus (vienkartinis duomenų teikimas);
 2. pagal sudarytas duomenų teikimo ir gavimo sutartis (daugkartinis duomenų teikimas);
 3. kitais atvejais ir būdais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei kada duomenų gavėjas turi teisę gauti asmens duomenis.

Pažymime, kad viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje duomenų teikimui duomenų gavėjams yra keliami ypač griežti reikalavimai, t. y. duomenų gavėjas turi atitikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus bei užtikrinti tinkamas technines ir organzicines asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugumo priemones. Taip pat gaunančioji šalis turi atitikti ne mažesnes saugumo priemones, negu jos yra įgyvendintos viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

Mes rūpinamės, kad Jūsų asmens duomenys būtų teikiami atsakingai ir saugiai.

Informuojame, kad viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė gali / turi teisę teikti valdomus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis šiems duomenų gavėjams, kurie turi teisę gauti Jūsų asmens duomenis:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms;
 • Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Teritorinėms ligonių kasoms;
 • Kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms;
 • Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
 • Lietuvos bioetikos komitetui;
 • Regioniniams bioetikos komitetams;
 • Biomedicininių tyrimų užsakovams;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Higienos institutui;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • Švietimo ir ugdymo įstaigoms;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijai;
 • Teismams;
 • Ikiteisminio tyrimo institucijoms;
 • Vyriausiesiems policijos komisariatams;
 • Vaiko teisių kontrolieriui ir vaiko teisių apsaugos skyriams;
 • Kitoms finansinėms institucijoms;
 • Draudimo bendrovėms;
 • Savivaldybėms ir joms pavaldžioms įstaigoms;
 • Kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę gauti asmens duomenis.