Projektai

 

Europos Sąjungos projektai

 

 es_logotipas

 

Projekto pavadinimas

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko remontas“

Projekto kodas

VP3-2.1-SAM-02-V-01-013

Projekto trukmė

2010 02 24 – 2015 11 15

Projekto vertė

8.456.904,54 Eur (ES dalis 85 proc. – 7.188.368,86 Eur; Valstybės biudžeto lėšos 15 proc. – 1.268.535,68 Eur)

Projekto tikslas

Mažinti mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, rekonstruojant ligoninės operacinio bloko patalpas bei aprūpinant jas įranga

Projekto uždaviniai

Modernizuoti ligoninės operacinį bloką, pagerinant  ir atnaujinant jo infrastruktūrą, užtikrinant aukštą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Bendra informacija

Ligoninės pastatas, esantis adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, pastatytas 1991 m. Pastate esančio operacinio bloko patalpų inžinerinės sistemos, šildymo sistema, patalpų oro vėdinimo įranga buvo pasenusios, neatitiko higienos normų keliamų reikalavimų, bei netiko naudojimui.

Siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pacientams, ypač po traumų, bei optimizuoti ligoninės minėto skyriaus funkcionavimą, buvo atliktas operacinio bloko dalies reikalingas šilumos ūkio remontas, esamų langų, durų pakeitimas, išorinių sienų šiltinimas bei stogo remontas. Tai pat remontuotos apšvietimo bei ventiliacijos sistemos, sudarytos reikalingos patalpų mikroklimatinės sąlygos. Pakeista 16 metų senumo medicinos įrangą ir baldai. Visa tai padėjo užtikrinti adekvačios medicinos pagalbos teikimą sunkių traumų atvejais bei pagerino darbo sąlygas operaciniame bloke. Visi remontuoti inžineriniai tinklai aptarnaus tik operacinį bloką. Buvo atlikti operacinio bloko remonto projektavimo darbai, įsigytos darbų priežiūros paslaugos.

Remontuojamų operacinio bloko dalies patalpų plotas – apie 4100 kv. m. Buvo pilnai keičiamas patalpų išplanavimas ir visi inžinieriniai tinklai. Viso įrengta 10 operacinių: 2 traumatologinėms – ortopedinėms, po 1 neurochirurginėms, stuburo, pilvo , artroskopinėms, mikrochirurginėms, krūtinės chirurgijos ir angiochirurginėms operacijoms, bei  pooperacinės palatos.

operacines1operacines2

 

 

 

Projekto pavadinimas

„E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

(RVUL projekto partneris)

Projekto kodas

VP2-3.1-IVPK-10-V-01-017

Projekto trukmė

2012 08 01 – 2015 06 30

Projekto vertė

868.860,06 Eur (ES dalis 85 proc. – 738.531,05 Eur; Valstybės biudžeto lėšos – 130.329,01 Eur)

Projekto tikslas

Plėtoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje informacines sistemas, kuriant e. sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams, sudarant jiems galimybes laiku gauti kokybiškas sveikatos paslaugas, bei e. paslaugas specialistams ir įstaigoms, sudarant jiems galimybes tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis

Projekto uždaviniai

Įdiegti SPĮ IS bei išplėtoti IT infrastruktūrą, integruoti sukurtą SPĮ
IS su eSPBI

Bendra informacija

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika ir VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigose turima IT įranga buvo išplėtota nepakankamai, turimos priemonės nebuvo orientuotos ir nesudarė galimybių teikti kokybiškų e. sveikatos paslaugų, o įstaigoms bendradarbiauti tarpusavyje bei saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Šių problemų sprendimui buvo įgyvendintas projektas.

Projekto metu buvo sukurta ši el. paslauga: pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų (SPĮ) specialistams. Minėtos paslaugos atitiks Bendradarbiavimo lygį. Be to, sukurta IS leis į elektroninę erdvę perkelti šias SPĮ teikiamas paslaugas ir administracinius procesus: paciento medicininės istorijos duomenų kaupimą ir saugojimą e. sistemoje; medicininės sveikatos istorijos duomenų pateikimą pacientui ir SPĮ specialistams; ambulatoriniam apsilankymui atvykusių pacientų gydymo administravimą; stacionare gydomų pacientų gydymo administravimą; pacientų srauto rūšiavimą pagal pagalbos suteikimo skubumą; dokumentų, formų, pažymų ruošimą naudojant IS; ligoninės išteklių naudojimo planavimą. Taip pat projekto metu buvo įsigyta reikalinga techninė bei sisteminė programinė įranga.

E-sveikata1Jpeg

 

 

 

Projekto pavadinimas

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus optimizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas“

Projekto kodas

VP3-2.1-SAM-02-V-01-016

Projekto trukmė

2011 02 03 – 2013 01 02

Projekto vertė

2.849.860,98 Eur (ES dalis 85 proc. – 2.422.381,83 Eur; Valstybės biudžeto lėšos – 427.479,15 Eur)

Projekto tikslas

Gerinti skubios medicinos pagalbos paslaugų kokybę ir prieinamumą nukentėjusiems nuo traumų VšĮ RVUL

Projekto uždaviniai

Modernizuoti VšĮ RVUL, teikiančios skubią medicinos pagalbą nukentėjusiems nuo traumų, infrastruktūrą

Bendra informacija

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta reikalinga medicininė įranga, baldai, kompiuterinė ir buitinė technika (t.y. šaldytuvai medikamentams laikyti), skirta traumų ir kitų išorinių priežasčių sąlygotų būklių diagnostikos ir gydymo paslaugoms teikti. Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra visi Lietuvos gyventojai. Skubi medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą. (Numatytas rodiklis – 44 000), tiek nukentėjusių nuo traumų pacientų kasmet gaus aukštesnės kokybės savalaikes skubios medicinos pagalbos paslaugas.

Projekto poveikis – sukurtos palankios sąlygos teikti kokybiškas ir savalaikes skubios medicinos paslaugas nuo traumų nukentėjusiems Vilniaus miesto, rajono ir visos Lietuvos gyventojams. Projekto įgyvendinimas sudaro prielaidas mažėti mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių rodikliams.

skubi_pagalba1skubi_pagalba2

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotojų kompetencijų ugdymas“

Projekto kodas

VP1-1.1-SADM-06-K-01-050

Projekto trukmė

2009 08 12 – 2011 10 06

Projekto vertė

749.213,39 Eur (ES dalis 85 proc. – 636.831,27 Eur; Nuosavos lėšos – 112.382,12 Eur)

Projekto tikslas

Didinti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją, kompetenciją ir motyvaciją bei skatinti lyčių lygybę ir nediskriminavimą viešajame sektoriuje

Projekto uždaviniai

Suteikti ligoninės darbuotojams specialiųjų žinių ir įgūdžių

Suteikti ligoninės darbuotojams bendrųjų žinių ir įgūdžių

Skatinti lyčių lygybę ir nediskriminavimą viešajame sektoriuje

Bendra informacija

Įgyvendinus projektą, išaugo projekto dalyvių kvalifikacija ir kompetencija, įstaiga geriau atitinka darbuotojų, pacientų ir lankytojų poreikius. Pagerintos pacientų aptarnavimo bei gydymo sąlygos, darbuotojai supažindinti su pačiomis naujausiomis žiniomis medicinos srityje.

Projekto metu įgytos žinios ir suformuoti įgūdžiai tikslinės grupės dalyviams pritaikomi kasdieniame darbe. Įgytos žinios ir gebėjimai naudojami kokybiškų paslaugų teikimui, naujo pobūdžio paslaugų teikimui, naujovių diegimui kasdieniame įstaigos darbe.

Planuota mokymuose dalyvaujančių asmenų reikšmė – 642 darbuotojai, iš jų: 5 vadovai, 200 gydytojų, 398 slaugytojai, 39 – kitas administracinis personalas. Pasiekta reikšmė – 877.

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“

Projekto kodas

VP3-2.1-SAM-10-V-01-038

Projekto trukmė

2009 11 16 – 2010 01 07

Projekto vertė

408.364,23 Eur (ES dalis 85 proc. – 347.109,59 Eur; Valstybės biudžeto lėšos – 61.254,64 Eur)

Projekto tikslas

Optimizuoti VšĮ VGPUL teikiamas dienos chirurgijos paslaugas, siekiant gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą ir pacientų poreikių tenkinimą

Projekto uždaviniai

Modernizuoti ligoninės dienos chirurgijos paslaugas, pagerinant ir atnaujinant įrangą, tuo užtikrinant geresnę sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Bendra informacija

Dienos chirurgija taupo ne tik ligoninių, bet ir pacientų lėšas bei laiką. Normalus paciento gyvenimo ritmas trikdomas minimaliai, nes dienos chirurgijos metu nereikia atsitraukti nuo kasdienių darbų.

Dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant operacines patalpas dienos chirurgijos įranga. Vykdydama projektą ligoninė atnaujino turimą įrangą, įsigijo naujų dienos chirurgijai reikalingų instrumentų ir įrangos. Nauja įranga gerina teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Ligoninėje dėl atnaujintos operacinės įrangos didėja darbo našumas, sumažėja komplikacijų procentas, taupomas darbuotojų laikas ir sąnaudos. Operacinėse patalpose naudojama moderni įranga suteikia galimybę operacijas atlikti ne tik kokybiškiau, bet ir greičiau. Be to nauja įranga reikalauja mažesnių sąnaudų reikalingų įrangos remontui ir išlaikymui. Taupomos gydymo, medikamentų lėšos.

dienos_chirurgija1dienos_chirurgija2

 

 

 

Valstybės investicijų projektai

 

Coat_of_arms_of_Lithuania_svg

 

 

Projekto pavadinimas

„Planinės pagalbos skyriaus įsteigimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

Projekto kodas

Programos kodas: 01.021

Projekto trukmė

2011 04 28 –  2014 12 31

Projekto vertė

1.544.161,55 Eur

Projekto tikslas

Užtikrinti RVUL teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Projekto uždaviniai

Senų Skubiosios traumatologinės pagalbos, Priėmimo-konsultacinio skyrių patalpų remontas ir rekonstrukcija, įsteigiant Planinės pagalbos skyrių

Bendra informacija

Siekiant atskirti pacientų srautus, kuriems teikiama ekstraordinarinė pagalba bei planinius, ambulatorinius ir stacionarinius pacientus ir įsteigti planinės pagalbos skyrių 2011 m. buvo pradėtas ir įgyvendintas I projekto etapas.

Atlikus patalpų kapitalinį remontą, naujose patalpose veiks naujas planinės pagalbos skyrius, į kurį atvyks pacientai pagal planą specialisto konsultacijai bei sergantieji, kurie po diagnostikos būtų hospitalizuojami stacionare.

Visiškai suremontuotas ir atnaujintas skyrius (po aprūpinimo medicinine įranga – II projekto etapas) galės pilnai pradėti savo darbą, operatyviai priimti visos šalies pacientus, kuriems reikalinga planinė konsultacija ar hospitalizacija stacionare, proporcingai paskirstyti pacientų srautus ir taip sutrumpinti pacientų laukimo trukmę. Todėl šiuo metu vykdomas kitas projekto etapas, kurio metu Planinės pagalbos skyriui yra perkama medicinos įranga (žr. „Naujai įsteigto Planinės pagalbos skyriaus viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje aprūpinimas medicinos įranga ir kita paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra“).

planine1planine2

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Naujai įsteigto planinės pagalbos skyriaus VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje aprūpinimas medicinine įranga ir kita paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra“

Projekto kodas

Programos kodas: 01.021

Projekto trukmė

2014 10 09 –  dabar

Projekto vertė

2.316.960,15 Eur

Projekto tikslas

Užtikrinti VšĮ RVUL teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, aprūpinant naujai įsteigtą Planinės pagalbos skyrių modernia ir šiuolaikiška medicinine įranga ir kita paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra

Projekto uždaviniai

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

Užtikrinti efektyvų pacientų priėmimą ir aptarnavimą;

Sumažinti specialistų darbo laiko sąnaudas;

Didinti Planinės pagalbos konsultacijų skaičių (planuojama 40 000 konsultacijų per metus) ir mažinti laukiančiųjų eiles.

Bendra informacija

Suremontavus patalpas naujai įsteigtame Planinės pagalbos skyriuje reikia atnaujinti turimą medicinos įrangą, kadangi ligoninės turima įranga yra technologiškai pasenusi ir nusidėvėjusi, bei įrengti gydytojų kabinetus. Įsigyta nauja, šiuolaikiška medicininė įranga, bei įrengti kabinetai užtikrins, kad naujai įsteigtas Planinės pagalbos skyrius galėtų  pradėti funkcionuoti. Taip pat modernios technologijos, kokybiški instrumentai prisidės prie teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo. Nauja diagnostinė įranga užtikrins efektyvesnius, išsamesnius tyrimus, leis greičiau ir tiksliau nustatyti diagnozę, parinkti gydymą. Greičiau paskirtas gydymas sudarys prielaidas greitesniam paciento sveikimui, sumažės jo gulėjimo ligoninėje laikas, pacientas greičiau atgaus darbingumą ir galės grįžti į darbo rinką. Taip pat Projektas prisidės ir prie medicinos personalo darbo sąlygų gerinimo.

planines irangaplanines iranga2

 

 

 

Kitais finansavimo šaltiniais remiami projektai

 

 

Projekto pavadinimas

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės  atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

Projektas finansuojamas pagal

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo priemonę Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas

(Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas)

Projekto trukmė

2015 08 05 – dabar

Projekto vertė

1.419.400,74 Eur, iš jų: 69.725,43 Eur nuosavos lėšos

Projekto tikslas

Užtikrinti klimato kaitos padarinių švelninimą (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas) ir prisitaikymą prie klimato kaitos pokyčių

Projekto uždaviniai

Įdiegti kompleksines energijos taupymo priemones

Bendra informacija

Pastato energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės lyginant su pastatų atitinkančių STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ keliamus reikalavimus. Sienų, stogo būklė neatitinka keliamų reikalavimų. Langai ir balkonų durys seni, Mediniai langai pažeisti drėgmės, varčios blogai priglunda prie rėmų, per susidariusius plyšius juntama šalto oro infiltracija, medinius rėmus dengiantys dažai išblukę, suskeldėję. Senos durys yra labai pralaidžios dėl to patiriami šilumos nuostoliai. Įvertinus pastato 3D9b išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtakos pastato energijos sąnaudoms, buvo parengtas ir šiuo metu vykdomas projektas, kurio metu diegiamos kompleksinės energijos taupymo priemonės (langų, balkonų durų keitimas, lauko durų keitimas, lauko sienų ir cokolio šiltinimas, stogo atnaujinimas, rūsio lubų šiltinimas).

atnaujinimas2atnaujinimas1

 

 

 

Projekto pavadinimas

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastatui 12D9/b atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

Projektas finansuojamas pagal

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo priemonę Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas

Vykdytojas – LR Sveikatos apsaugos ministerija

(Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas)

Projekto trukmė

2015 08 05 – dabar

Projekto vertė

784.689,90 Eur, iš jų: 164.692,20 Eur valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Užtikrinti klimato kaitos padarinių švelninimą (išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas) ir prisitaikymą prie klimato kaitos pokyčių

Projekto uždaviniai

Įdiegti kompleksines energijos taupymo priemones

Bendra informacija

Audito metu buvo nustatyta, kad nerekonstruotų pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ keliamų reikalavimų, todėl pasiūlyta rekonstruoti pastato atitvaras. Dalis sienų neatitinka keliamų reikalavimų, atitvarų šilumos laidumo koeficientas viršija nustatytą norminį dydį. Langai ir balkono durys seni, medinio profilio su dvigubu (techniniame aukšte – viengubu) įstiklinimu. Mediniai langai ir balkono durys pažeisti drėgmės, varčios blogai priglunda prie rėmų, per susidariusius plyšius juntama šalto oro infiltracija, medinius rėmus dengiantys dažai išblukę, suskeldėję, todėl faktinis šilumos laidumo koeficientas viršiją nustatytą norminį dydį. Pastato energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės.

Įvertinus pastato energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šiluminės savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtakos pastato energijos sąnaudoms, buvo parengtas projektas ir šiuo metu diegiamos kompleksinės energijos taupymo priemonės, kurios duos maksimalų energijos taupymo efektą, bei kartu padės spręsti pastato būklės gerinimo klausimus.

atnaujinimas3atnaujinimas4atnaujinimas5

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Traumų profilaktika ir socialinė pagalba Vilniaus miesto benamiams“

Projektas finansuojamas pagal

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę

(Vilniaus miesto savivaldybės lėšos)

Projekto trukmė

2015 08 03 –  2015 12 31

Projekto vertė

5.667,78 Eur

Projekto tikslas

Užtikrinti traumų profilaktikos prieinamumą ir socialinę pagalbą, pažeidžiamiems Vilniaus miesto gyventojams – benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL

Projekto uždaviniai

Užtikrinti saugią socialinę aplinką Vilniaus miesto benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL;

Gerinti traumų profilaktiką Vilniaus miesto benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL;

Užtikrinti Vilniaus miesto benamių, besikreipiančių į VšĮ RVUL, socialinę integraciją.

Bendra informacija

Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe vykdyto „Traumų profilaktika ir socialinė pagalba Vilniaus miesto benamiams“ projekto dėka socialinė pagalba pasiekė dukart daugiau benamių nei prieš metus. Šio projekto metu buvo tęsiamas benamių registras, teikiamos socialinės paslaugos, reabilitologo ir kineziterapeuto konsultacijos, transporto paslaugos, suteikta kompensacinė technika, vykdyta tuberkuliozės prevencija, organizuoti dailės terapijos užsiėmimai.

2015 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais įgyvendinto projekto metu 111 sostinės benamių, besikreipusių į RVUL, buvo suteiktos įvairios socialinės pagalbos paslaugos. 2014 m. vykdant analogišką projektą socialinė pagalba teikta 65 Vilniaus benamiams.

Projekto metu benamiams pavyko užtikrinti saugų išvykimą iš RVUL į nakvynės namus ar kitas įstaigas, atlikti tuberkuliozės patikrą, kuri palengvina apgyvendinimą nakvynės namuose, turintys judėjimo sutrikimų pacientai buvo aprūpinti kompensacine technika ir apmokyti ja naudotis, sutvarkyti asmens dokumentai, reabilitacija pagreitino atsistatymo po traumų laikotarpį, dailės terapijos užsiėmimai mažino benamių socialinę izoliaciją, padėjo pažinti save, atsipalaiduoti, integruotis į visuomenę. Veiklos metu buvo pastebėtas geranoriškas ir operatyvus su problemų sprendimu susijusių institucijų atstovų bendradarbiavimas (migracijos departamento tarnyba, nakvynės namai), kuris leido sklandžiai atlikti būtiną darbą.

benamiai1benamiai2

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Vilniaus miesto benamiai: traumų profilaktika ir socialinė integracija“

Projektas finansuojamas pagal

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę

(Vilniaus miesto savivaldybės lėšos)

Projekto trukmė

2014 07 18 –  2014 12 31

Projekto vertė

5.792, 40 Eur

Projekto tikslas

Užtikrinti traumų profilaktikos prieinamumą ir socialinę integraciją pažeidžiamiems Vilniaus miesto gyventojams – benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL

Projekto uždaviniai

Užtikrinti saugią socialinę aplinką Vilniaus miesto benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL;

Gerinti traumų profilaktiką Vilniaus miesto benamiams, besikreipiantiems į VšĮ RVUL;

Užtikrinti Vilniaus miesto benamių, besikreipiančių į VšĮ RVUL, socialinę integraciją.

Bendra informacija

Šiuo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamu projektu sostinės benamiams, besikreipiantiems į RVUL, siekta užtikrinti saugią socialinę aplinką, gerinti traumų profilaktiką ir socialinę integraciją. Per keturis projekto mėnesius socialinės paslaugos teiktos 65 ligoninėje gydytiems benamiams, 13 iš jų konsultavo reabilitologas, 16 – kineziterapeutas, 8 pacientai dalyvavo menų terapijos užsiėmimuose, dar 8 pagaminti asmens dokumentai, 35 pasinaudojo transporto paslaugomis, 12 suteikti ramentai.

Vilniaus benamiai, išvykstantys iš RVUL ir turintys judėjimo funkcijos sutrikimų (kai dėl įvairių ligų, traumų, negalios benamiai negali vaikščioti arba vaikščioja sunkiai), buvo aprūpinami kompensacine technika (pažastiniais ramentais, lazdelėmis), jiems taip pat buvo teikiamos reabilitologų konsultacijos bei kineziterapeuto padėjėjo paslaugos. Projekto metu patobulintas ir tęsiamas benamių registras. Socialines paslaugas šiems pacientams teikė socialiniai darbuotojai: konsultavo benamius socialiniais klausimais, tarpininkavo ir atstovavo sprendžiant benamių išvykimo iš ligoninės klausimus, padėjo tvarkyti neįgalumo, draustumo, pensijų dokumentus, skubos tvarka gauti asmens dokumentus. Projekte dalyvavusiems benamiams taip pat surengti meno terapijos užsiėmimai, kuriuose nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys RVUL pacientai galėjo susitikti su kitais ligoniais, užsiimti bendra veikla, bendrauti, kurti naujus santykius.

Benamiai3Benamiai4

 

 

 

Projekto pavadinimas

„Automobilių privažiavimo kelių, automobilių parkavimo aikštelių, pėsčiųjų takų, želdinių ir apšvietimo kapitalinis remontas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

Projektas finansuojamas pagal

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos, Kelių priežiūros ir plėtros programos kapitalo investicijų programą

Projekto trukmė

2014 02 13 –  2014 12 13

Projekto vertė

171.837, 31 Eur

Projekto tikslas

Pagerinti pėsčiųjų saugumo sąlygas, privažiavimo sąlygas bei automobilių statymo sąlygas, rekonstruojant pagrindinį patekimą į RVUL

Projekto uždaviniai

Įrengti pėsčiųjų takus nuo autobusų sustojimo iki įėjimo į ligoninę;

Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę su dangos ženklinimu;

Pritaikyti teritoriją žmonėms su negalia;

Atlikti naują teritorijos apželdinimą;

Įrengti rekonstruotos teritorijos apšvietimą;

Sumontuoti suremontuotoje teritorijoje reikiamus kelio ženklus.

Bendra informacija

Įgyvendintas kelių ir aplinkos tvarkymo projektas, kurio metu rekonstruotas pagrindinis patekimas į ligoninę, taip pagerinant pėsčiųjų saugumą, sąlygas transporto privažiavimui bei parkavimui. Iki šiol šioje teritorijoje pėsčiųjų bei automobilių eismas vyko chaotiškai, visos dangos buvo pažeistos, nelygios, sutrupėjusios, duobėtos.

Įgyvendinant projektą pakeista važiuojamosios dalies kelio danga, įrengta iškili pėsčiųjų perėja, dvi keleivių išlaipinimo aikštelės, taksi automobilių stovėjimo aikštelė, parkavimo vietos neįgaliųjų automobiliams. Taip pat visoje remontuojamoje teritorijoje atnaujinti pėsčiųjų takai, sutvarkytas gatvės apšvietimas. Teritorijoje yra apželdintų zonų. Pašalinus želdinius, kurie trukdo automobilių stovėjimo vietų, pėsčiųjų takų įrengimo darbams, užstoja šviesą pastato langams ar yra avarinės būklės, pasodinti nauji.

AikštelėsAiksteles2