Vadovų darbotvarkės

 

Nėra renginių.

 

 

Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojų įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus, renginius), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti asmenys.