Pacientų lankymas

Keičiasi pacientų lankymo tvarka – lankymui reikalinga išankstinė registracija

12 Lie 2021 Naujienos

Vadovaujantis LR norminių aktų pasikeitimais (2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), nuo liepos 14 d. keičiasi pacientų lankymo tvarka mūsų ligoninėje. Kviečiame susipažinti su naujomis lankymo taisyklėmis.

 

Bendrasis lankymas

 • Klinikiniuose skyriuose stacionarizuotų pacientų lankymas leidžiamas visiems iš anksto užsiregistravusiems lankytojams. Registracija vykdoma skambučių centro tel. Nr. (+370 5) 203 0391, kuriuo paskambinus darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. registratūros darbuotojas registruoja lankytojo atvykimą, nurodydamas lankytojo vardą ir pavardę, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresą, lankomo paciento pavardę, skyrių, palatos numerį. Iš anksto neužsiregistravę lankytojai turės užpildyti LANKYTOJO ANKETĄ atvykę į ligoninę lankymo dieną (galima atvykti su jau užpildyta LANKYTOJO ANKETA, tuomet sugaišite mažiau laiko prie įėjimo).
 • Lankymas leidžiamas trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 11.00 iki 14.00 val., lankytojai atvyksta per ligoninės pagrindinį įėjimą.
 • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija į Ligoninę neįleidžiami.
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 15 min.
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti leidžiama tik vienam lankytojui.
 • Lankymas vyksta paciento palatoje.
 • Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas.

Lankymas COVID-19 ir Izoliaciniame skyriuje

 • COVID-19 ir Izoliaciniame skyriuje gydomus pacientus galima lankyti tik gavus skyriaus vedėjo ar vyr. budinčiojo leidimą, atitinkant Galimybių paso išdavimo sąlygas (t. y., lankytojas turi būti persirgęs COVID-19, paskiepytas arba turėti neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą) ir iš anksto užsiregistravus. Registracija vykdoma skyriaus posto telefonu.
 • Lankymas leidžiamas trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 11.00 iki 14.00 val., lankytojai atvyksta per ligoninės pagrindinį įėjimą.
 • COVID-19 ir Izoliacinio skyriaus lankytojai turi pateikti Galimybių pasą arba ES Skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą arba vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:
  • Paskiepyti asmenys – vakcinacijos įrašą ESPBI IS, kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
  • Persirgę asmenys – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
  • Kiti asmenys – SARS-CoV-2 PGR tyrimo, atlikto ne anksčiau nei prieš 72 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, ar antigeno testo, atlikto ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, neigiamą atsakymą;
 • Kitos lankymo nuostatos yra tokios pačios kaip ir bendrojo lankymo atveju.

Terminalinės būklės pacientų lankymas

 • Terminalinės būklės (t. y., nepagydomos ir progresuojančios ligos eigos) pacientų lankymas nesikeičia: juos galima lankyti tik gavus skyriaus vedėjo ar vyr. budinčiojo leidimą ir iš anksto užsiregistravus. Registracija vykdoma skyriaus posto telefonu, o lankytojai atvyksta suderintu laiku per Skubios pagalbos skyriaus I registratūrą.
 • Vienoje palatoje vienu metu leidžiama būti tik vieno paciento lankytojams.
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min.

Siuntiniai („lauknešėliai“) pacientams priimami antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 17.00 iki 19.00 val. prie ligoninės pagrindinio įėjimo.

PAIEŠKA

+