Patirtis

Romaldas Masalis 1974 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1975 m. baigė neurologijos internatūrą Vilniaus m. I-ojoje tarybinėje klinikinėje ligoninėje.  Šioje ligoninėje 1975–1994 m. dirbo Neurologijos skyriaus ordinatoriumi, vėliau skyriaus vedėju. Nuo 1995 m. dirba RVUL Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriuje. 1996 m. apsigynė aukščiausią neurologo kategoriją.

Domėjimosi sritys

  • Neurovaskulinė patologija
  • Neurotraumatologija

Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikaciją tobulino Baltarusijoje, Vokietijoje, Rusijoje. Nuolat dalyvauja teoriniuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose neurologijos ir kitais medicinos klausimais.

Narystė profesinėse organizacijose

Vilniaus krašto neurologų draugijos narys, Insulto asociacijos narys.