Patirtis

Ingrida Šitkauskienė 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1999–2002 m. dirbo RVUL Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriuje gydytoja asistente, nuo 2002 m. dirba gydytoja neurologe.

Nuo 2005 m. iki dabar atlieka elektroneuromiografijos, sukeltųjų potencialų, intraoperacinio neurofiziologinių funkcijų monitoravimo neurochiruruginių operacijų metu tyrimus. Nuo 2010 m. atlieka elektroencefalografijos tyrimus.

Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikaciją tobulino Šveicarijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Švedijoje.

Narystė profesinėse organizacijose

  • Vilniaus krašto neurologų draugijos narė
  • Lietuvos insulto asociacijos narė
  • Lietuvos neurologų asociacijų narė
  • Lietuvos klinikinių fiziologų draugijos narė
  • Lietuvos neuromokslų asociacijos narė

Mokslinė veikla

Ingrida Šitkauskienė publikavo mokslinių straipsnių ir pranešimų įvairiuose mokslo leidiniuose.