Ligoninė

VIDUGIRIENĖ EDITA

Gydytoja psichiatrė

Patirtis

1991 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 1995 m. įgijo gydytojo psichiatro kvalifikaciją. 2005 m. baigė egzistencinės psichoterapijos kursus. 1995–2007 m. dirbo Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje. Nuo 2007 m. dirba RVUL Psichosomatinių susirgimų skyriuje.

Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikaciją tobulino Vilniaus universiteto gydytojų tobulinimosi kursuose, seminaruose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Narystė profesinėse organizacijose

Lietuvos psichiatrų asociacijos narė.