Čia pateikiama svarbiausia informacija apie paslaugų teikimą COVID-19 pandemijos metu, kurią reikia žinoti Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pacientams ir jų artimiesiems:

COVID-19 skyrius

 • (+370 623) 11 359 (Postas)
 • (+370 656) 95 775, (+370 5) 265 8186 (Gydytojai)

COVID-19 reanimacija

 • (+370 5) 236 2083 (Postas)
 • (+370 5) 236 2082, (+370 633) 01 347 (Gydytojai)

JŪSŲ ARTIMASIS GYDOMAS COVID-19 SKYRIUJE? (spausti čia)

INFORMACIJOS APIE COVID-19 PACIENTUS TEIKIMAS

PACIENTAMS

Į ligoninę įleidžiami tik iš anksto planinėms paslaugoms užsiregistravę pacientai arba dėl būtinosios pagalbos besikreipiantys asmenys.

Pacientų atvykimas

 • Dėl skubios pagalbos besikreipiantys pacientai atvyksta per Skubios pagalbos skyriaus įėjimą (įėjimas Nr. 1 žemiau pateikiamoje schemoje).
 • Planinėms konsultacijoms pacientai atvyksta iš anksto suderintu laiku per Konsultacijų centro įėjimą (įėjimas Nr. 2 žemiau pateikiamoje schemoje).
 • Ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms ir procedūroms pacientai atvyksta iš anksto suderintu laiku per įėjimą, įrengtą prie baseino evakuacinio išėjimo lauko durų (įėjimas Nr. 3 žemiau pateikiamoje schemoje).

Pacientų išvykimas

Po gydymo išrašyti pacientai iš ligoninės gali išeiti per Skubios pagalbos priėmimo skyrių (nuo liftų I aukšte sekti nuorodomis „Skubios pagalbos skyrius“ arba „Išėjimas“).

Mirusių pacientų artimųjų aptarnavimas

Dėl paciento mirties liudijimo ir asmeninių daiktų išdavimo artimieji turėtų kreiptis į Skubios pagalbos skyrių (įėjimas Nr. 1).


Detalesnė visų planinių paslaugų teikimo tvarka yra aprašyta žemiau.

Planinis operacinis gydymas yra atnaujintas beveik pilna apimtimi (su retomis išimtimis kai kurioms planinėms operacijoms). Su visais pacientais, laukiančiais planinių operacijų Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, susisieks atsakingi įstaigos darbuotojai ir suderins tikslią operacijos datą, laiką bei kitas detales.

Ką svarbu žinoti pacientams?

Prieš planinę operaciją pacientui turi būti atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu), kuris atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 72 val. Šiam tyrimui pacientą nukreipia jo šeimos gydytojas arba pacientai kviečiami iš anksto atlikti PGR tyrimą Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Konsultacijų centre, kur jiems paimamas tepinėlis iš gerklės ir nosiaryklės.

Visi pacientai planinėms konsultacijoms Konsultacijų centre registruojami iš anksto. Registracija vyksta tel. (8 5) 216 94 55, (8 5) 265 81 91 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir internetu portale ipr.esveikata.lt

Pirmoji gydytojo specialisto konsultacija teikiama tiesioginio kontakto būdu, kai yra išrašytas E027 formos „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“.

Nuotolines konsultacijos gydytojas specialistas teikia, kai:

 1. Vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – IPSBS tvarkos aprašas), ar kitais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikalingas formos E027 siuntimas;
 2. Teikia pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu.

Ką svarbu žinoti atvykstant?

 1. Iš anksto užsiregistravę pacientai į Konsultacijų centrą įleidžiami po vieną, dar lauke (bendraujant per telefonspynę) sutikrinus atvykusio paciento registraciją bei įvertinus jo epidemiologinės rizikos veiksnius.
 2. Nebus priimami karščiuojantys ar turintys ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomų (jie turi kreiptis į karščiavimo kliniką arba skambinti savo šeimos gydytojui telefonu).
 3. Į patalpas pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 4. Atvykstantys pacientai (ir lydintys asmenys) turi dėvėti švarią kaukę, dengiančią burną ir nosį.
 5. Visiems į vidų įleidžiamiems asmenims matuojama kūno temperatūra, jie privalo dezinfekuoti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo.
 6. Tiek lauke, tiek viduje laukiantys pacientai privalo užtikrinti saugų atstumą nuo kitų asmenų (saugus atstumas ar tikslios stovėjimo vietos yra pažymėtos).

RVUL Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00 val. tik iš anksto užsiregistravusiems pacientams. Registracija vyksta tel. +370 5 265 8190.

Reabilitacijos centre „Pušyno kelias“ registracija ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms vyksta darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. tel. +370 5 276 4645.

Ką svarbu žinoti pacientams?

 • Pirminei FMR gydytojo konsultacijai pacientas, turintis šeimos gydytojo siuntimą ir TLK išduotą pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją ambulatorinei reabilitacijai II, registruojasi Ambulatorinės reabilitacijos registratūros tel. +370 5 265 8190.
 • Registratorius su pacientu suderina ir paskiria pirmojo vizito datą bei laiką.
 • Iš anksto suderintu laiku atvykęs pacientas apie savo atvykimą praneša Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus registratoriui bendraudamas per telefonspynę, įrengtą prie baseino evakuacinio išėjimo lauko durų (įėjimas Nr. 3 žemiau pateikiamoje schemoje).
 • Į Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpas pacientas įleidžiamas likus ne anksčiau nei 10 min. iki paskirto laiko. Laukdami patekimo į skyrių, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1-2 m atstumo.
 • Atvykstantys pacientai turi dėvėti švarią kaukę, dengiančią burną ir nosį.
 • Visiems į vidų įleidžiamiems asmenims matuojama kūno temperatūra, jie privalo dezinfekuoti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, užtikrinti saugų atstumą nuo kitų asmenų.

LANKYTOJAMS

Pacientų lankymas

Stacionarinėms paslaugoms hospitalizuoti pacientai gali būti lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • Lankymas leidžiamas persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas (toliau – persirgusiems asmenims);
 • Lankymas leidžiamas asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina (toliau – paskiepytiems asmenims):
  • Praėjus 1 savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • Praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo arba po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • Lankymas leidžiamas asmenims, kurie ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliko SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliko antigeno testą, ir yra gautas neigiamas atsakymas;
 • Pacientai gali būti lankomi trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 11:00 val. iki 14:00 val. (14:00 val. uždaromos pagrindinio įėjimo durys);
 • Lankytojai pasitinkami prie Ligoninės pagrindinio įėjimo, kur jie turi pateikti tokius dokumentus:
  • Asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą, studento pažymėjimą);
  • Paskiepyti asmenys – vakcinacijos įrašą ESPBI IS (dokumento pavyzdį rasite šioje nuorodoje), kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS.  SVARBU: skiepų kortelė, ant kurios klijuojami vakcinos lipdukai, nelaikoma tinkamu dokumentu! 
  • Persirgę asmenys – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
  • Kiti asmenys – SARS-CoV-2 PGR tyrimo, atlikto ne anksčiau nei prieš 72 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, ar antigeno testo, atlikto ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, neigiamą atsakymą;
  • Kaip aukščiau išvardintų medicininių dokumentų alternatyva tinka ir galiojantis Galimybių pasas.
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min;
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti leidžiama tik vienam lankytojui;
 • Lankymas vyksta paciento palatoje;
 • Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas.
 • Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija, į Ligoninę neįleidžiami;
 • Izoliaciniame skyriuje pacientai nelankomi.

Terminalinės būklės (nepagydomos ir progresuojančios ligos eigos), Reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei COVID-19 skyriuje gydomi pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • Paciento lankymui turi būti gautas skyriaus vedėjo leidimas, o lankytojai – iš anksto užregistruoti. Registracija vyksta skyriaus posto telefonu;
 • Užregistruoti lankytojai, atvykę jiems paskirtu laiku, kreipiasi į Skubios pagalbos skyriaus priėmimą;
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min.;
 • Vienoje palatoje vienu metu leidžiama būti tik vieno paciento lankytojams;
 • Lankytojai privalo dėvėti reikiamo lygio asmens apsaugos priemones, prieš įeinat į skyrių bei išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija, į Ligoninę neįleidžiami.

Daiktų perdavimas pacientams

Daiktus, kuriuos norite perduoti ligoninėje besigydantiems savo artimiesiems, galite palikti prie pagrindinio ligoninės įėjimo, šalia rūbinės įrengtoje specialioje zonoje (ant „lauknešėlio“ būtinai nurodykite skyrių ir paciento pavardę).

DĖMESIO! Siuntiniai pacientams („lauknešėliai“) priimami antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 17.00 iki 19.00 val.

Prašome „lauknešėliais” perdavinėti tik maisto produktus, higienos priemones ar kitus būtiniausius reikmenis. Nedėkite pinigų, papuošalų, telefonų ir kitokių brangių daiktų, nes negalime užtikrinti tokiu būdu perduodamų materialinių vertybių saugumo!

Ligoninė