Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Kokiais tikslais atveriami duomenys?

  • Veiklos viešinimas, skaidrumo užtikrinimas, atskaitomybė;
  • Visuomenės informavimas;
  • Moksliniai tyrimai, studijos, analizės;
  • Naujų produktų / paslaugų kūrimas;
  • Pilietinės visuomenės skatinimas;
  • Socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimas.

RVUL atvirų duomenų rinkiniai (spausti čia)