Medicinos etikos komisija

Medicinos etikos komisija stebi, kaip ligoninėje laikomasi medicinos etikos normų, aiškina jų prasmę bei turinį, teikia rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžia kilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp sveikatos priežiūros specialistų, pacientų bei jų artimųjų, kitų darbuotojų, šviečia ligoninės darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais, atlieka kitas jai priskirtas funkcijas.

Medicinos etikos komisija sudaroma 3-ejų metų kadencijai. Komisija susideda iš 9 asmenų, iš kurių 6 turi būti sveikatos priežiūros specialistai, o 3 – turintys ne medicininį išsilavinimą (pvz., teisininkai, psichologai, medicinos etikos specialistai, dvasininkai ir kt.).

RVUL Medicinos etikos komisijos sudėtis

  1. Komisijos pirmininkas – Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių centro vadovas prof. dr. Saulius Vosylius (el. p. saulius.vosylius@rvul.lt)
  2. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Teisės ir personalo skyriaus teisininkė Adelė Gintautė Kolkienė (el. p. adele.kolkiene@rvul.lt)
  3. Veronika Babičienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
  4. Andrius Černauskas, Skubios pagalbos skyriaus vyresnysis skubiosios medicinos gydytojas
  5. Loreta Lapinaitė, I chirurgijos skyriaus gydytoja chirurgė
  6. Gabija Mikulevičienė, Ūminių apsinuodijimų skyriaus klinikinės toksikologijos gydytoja
  7. Kun. prof. dr. Kęstutis Ralys, kapelionas, Slaugos proceso valdymo tarnybos socialinis darbuotojas
  8. Doc. dr. Sigitas Ryliškis, Dienos chirurgijos, artroskopinės chirurgijos ir sporto medicinos skyriaus vedėjas
  9. Vytautas Vaitkus, Terminių traumų skyriaus vedėjas