2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2016 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Ligoninė

Europos Sąjungos projektai

„Laboratorijos (6D1p) pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas”

„Operacinių korpuso 2D2b pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas”

„Ūmaus galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ RVUL”

„Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“

„Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ RVUL“

Ligoninė

Europos Sąjungos projektai

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko remontas“

„E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus optimizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas“

„Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotojų kompetencijų ugdymas“

„Dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“

Ligoninė

Valstybės investicijų projektai

„Planinės pagalbos skyriaus įsteigimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

„Naujai įsteigto planinės pagalbos skyriaus VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje aprūpinimas medicinine įranga ir kita paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra”

Ligoninė

Kitais finansavimo šaltiniais remiami projektai

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato 12D9/b atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo bei perdirbimo sistemos diegimas“

„Traumų profilaktika ir socialinė pagalba Vilniaus miesto benamiams“

„Vilniaus miesto benamiai: traumų profilaktika ir socialinė integracija“

„Automobilių privažiavimo kelių, automobilių parkavimo aikštelių, pėsčiųjų takų, želdinių ir apšvietimo kapitalinis remontas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

  • Medicinos darbuotojų dienos proga 11 Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės  darbuotojų paskatinti įstaigos direktoriaus padėkomis už nuoširdų atsidavimą profesinei veiklai, sąžiningą ir rūpestingą pareigų atlikimą bei organizacijos vertybių puoselėjimą, 1 darbuotojas paskatintas LR Vyriausybės Ministro pirmininko padėka.
  • 7 Vilniaus universitetinės ligoninės  darbuotojams įteikti apdovanojimai „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“, suvaldant pirmają koronaviruso infekcijos (COVID-19) bangą.