PAVADINIMASAPRAŠYMASKATEGORIJANUORODA
Diagnostinė angiografija: pasiruošimas ir asistavimas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Pasiruošimas ir asistavimas diagnostinei angiografijai“ …

Slaugos protokolas
Geriamų vaistų dalinimas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Geriamų vaistų dalinimas“ …

Slaugos protokolas
Injekcijos į odą, paodį, raumenis

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Injekcijos į odą, paodį, raumenis atlikimas“ …

Slaugos protokolas
Injekcijos į veną atlikimas

2021-08-06 Įsakymas Nr. V-1.4.-143 „Dėl slaugos protokolų patvirtinimo: Injekcijos į veną …

Slaugos protokolas
Karščiuojančio paciento priežiūra

2021-08-06 Įsakymas Nr. V-1.4.-143 „Dėl slaugos protokolų patvirtinimo: Karščiuojančio paciento …

Slaugos protokolas
Kraujo ėminio paėmimas alkoholio kiekiui nustatyti

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Kraujo ėminio paėmimas alkoholio kiekiui nustatyti, siunčiant į valstybinę teismo medicinos tarnybą“ …

Slaugos protokolas
Nefrostomos ir epicistostomos priežiūra

2021-08-06 Įsakymas Nr. V-1.4.-143 „Dėl slaugos protokolų patvirtinimo: Nefrostomos ir epicistostomos …

Slaugos protokolas
Niežai: paciento apruošimas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Paciento, kuriam nustatyti niežai, apruošimas“ …

Slaugos protokolas
Paciento paruošimas operacijoms

2019-04-21 Įsakymas Nr.V-72 „Dėl Slaugos proceso valdymo tarnybos slaugos protokolo Nr. SLP-5 „Paciento paruošimo operacijoms” …

Slaugos protokolas
Paciento skrandžio zondavimas

2019-07-22 Įsakymas Nr. V-159 „Dėl SP Nr. SLP-6 Paciento skrandžio zondavimo atlikimo protokolo …

Slaugos protokolas
Paciento su endotrachėjiniu vamzdeliu burnos ertmės priežiūra

2018-08-20 Įsakymas Nr. V-218 „Dėl Slaugos proceso valdymo tarnybos slaugos protokolo Nr. SLP-3 “Paciento su …

Slaugos protokolas
Paciento transportavimas iš skyriaus į operacinę / iš operacinės į skyrių

2018-11-28 Nr. V-337 „Dėl Slaugos proceso valdymo tarnybos slaugos protokolo Nr. SLP-4 „Paciento transportavimas iš …

Slaugos protokolas
Pedikuliozė: paciento apruošimas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Paciento, kuriam nustatyta pedikuliozė, apruošimas“ …

Slaugos protokolas
Periferinės venos punkcija, kateterizacija ir intraveninė infuzija

2018-08-20 Įsakymas Nr. V-217 „Dėl Slaugos proceso valdymo tarnybos slaugos protokolo Nr. SLP-2 “Periferinės venos …

Slaugos protokolas
Pragulų rizikos vertinimas, profilaktika ir priežiūra

2021-02-26 Įsakymas Nr. V-1.4.-45 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pragulų rizikos vertinimo, profilaktikos …

Slaugos protokolas
Rizikingiausių pacientų saugai slaugos veiksmų sąrašas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-95 „Dėl rizikingiausių pacientų saugai slaugos veiksmų sąrašo …

Slaugos protokolas
Sekreto išsiurbimas per endotrachėjinį vamzdelį

2019-07-22 Įsakymas Nr.V-160 „Dėl sekreto išsiurbimo per endotrachėjinį vamzdelį metodikos aprašo …

Slaugos protokolas
Šlapimo pūslės kateterizavimas per šlaplę

2017-01-23 Įsakymas Nr. V1-6 „Dėl SPVTP Nr. SLP-1 Šlapimo pūslės kateterizavimas per šlaplę …

Slaugos protokolas
Veninio kraujo ėminių paėmimas

2021-05-21 Įsakymas Nr.V-1.4.-96 „Veninio kraujo ėminių paėmimas vakuumine sistema“ …

Slaugos protokolas
Žaizdų tvarkymas

2021-05-21 Įsakymas Nr. V-1.4.-96 „Žaizdų tvarstymas“ …

Slaugos protokolas

2023 metai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

2023 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2019 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2018 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2017 m. finansinių ataskaitų rinkiniai


2016 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos Kartos Lietuva“

Ligoninė

Europos Sąjungos projektai

„Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimas skubiosios medicinos pagalbos skyriuose”

„Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose”

„Laboratorijos (6D1p) pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas”

„Operacinių korpuso 2D2b pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas”

„Ūmaus galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ RVUL”

„Toksikologinių paslaugų teikimo ir gydymo kokybės gerinimas Lietuvoje“

„Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ RVUL“

Ligoninė

Europos Sąjungos projektai

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko remontas“

„E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus optimizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas“

„Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės darbuotojų kompetencijų ugdymas“

„Dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“

Ligoninė

Valstybės investicijų projektai

„Planinės pagalbos skyriaus įsteigimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

„Naujai įsteigto planinės pagalbos skyriaus VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje aprūpinimas medicinine įranga ir kita paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra”

Ligoninė

Kitais finansavimo šaltiniais remiami projektai

„Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato 12D9/b atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas“

„VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo bei perdirbimo sistemos diegimas“

„Traumų profilaktika ir socialinė pagalba Vilniaus miesto benamiams“

„Vilniaus miesto benamiai: traumų profilaktika ir socialinė integracija“

„Automobilių privažiavimo kelių, automobilių parkavimo aikštelių, pėsčiųjų takų, želdinių ir apšvietimo kapitalinis remontas VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“

  • Medicinos darbuotojų dienos proga 11 Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės  darbuotojų paskatinti įstaigos direktoriaus padėkomis už nuoširdų atsidavimą profesinei veiklai, sąžiningą ir rūpestingą pareigų atlikimą bei organizacijos vertybių puoselėjimą, 1 darbuotojas paskatintas LR Vyriausybės Ministro pirmininko padėka.
  • 7 Vilniaus universitetinės ligoninės  darbuotojams įteikti apdovanojimai „Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“, suvaldant pirmają koronaviruso infekcijos (COVID-19) bangą.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)