Informacija

  • (+370 5) 216 9069
  • rvul@rvul.lt
  • I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
    Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Po darbo valandų, savaitgaliais bei šventinėmis dienomis skubios informacijos (pvz., apie sunkios būklės paciento atvežimą į ligoninę negalint susisiekti su juo asmeniškai) galite teirautis Skubios pagalbos skyriuje tel. (+370 5) 216 91 40, 236 20 42.

Registracija konsultacijoms

  • (+370 5) 216 94 55, 265 81 91
  • Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Visi pacientai planinėms konsultacijoms registruojami iš anksto.

Ligoninė

Doc. dr. Jelena Kutkauskienė

Direktorė

Ligoninė

Violeta Kanapeckienė

Direktoriaus pavaduotoja valdymui

Skyrius atsakingas už atliekamą nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti Ligoninės veiklos gerinimą, kokybės vadybos kontrolės sistemą.

Skyrius organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę bei personalo darbo užmokesčio apskaitą.

Vida Sabalienė

Vyriausioji finansininkė

Jelena Lastauskienė

Vyr. finansininkės pavaduotoja

Raimonda Adomėnė

Vyresnioji buhalterė

 Ona Vaickutė

Vyresnioji buhalterė

Irena Pščolovska

Vyresnioji buhalterė

Angelė Remenčienė

Vyresnioji buhalterė

Natalja Sokolova

Vyresnioji buhalterė

Oksana Gladkaja

Vyresnioji buhalterė

Agnė Jablonskienė

Vyresnioji buhalterė

Anžela Rakauskienė

Vaistinės buhalterė

Skyrius atsakingas už darbuotojų saugą, radiacinę ir gaisrinę saugą, profesinės sveikatos priežiūrą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybių tyrimą.

Martyna Milieškaitė

Vyriausioji specialistė

Dainius Krištapavičius

Vyresnysis specialistas

Laima Gudonienė

Specialistė

Skyriaus funkcijos – vidinių, gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymas, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymas, informacijos viešinimo kanalų administravimas.

Justinas Simsonas

Skyriaus vedėjas

Jurgita Aranauskienė

Administratorė

Vitalija Sokolovienė

Vyresnioji specialistė

Laura Baubinienė

Vyresnioji specialistė

Angelė Lileikytė

Vyresnioji specialistė

Violeta Baltakytė

Vyresnioji specialistė

Asta Bagdonavičienė

Vyriausioji specialistė

Dalia Smagurauskaitė

Vyriausioji specialistė

Sudarinėja ir įgyvendina įstaigos metinius veiklos planus, rengia ataskaitas visoms TLK apie jų teritorijų gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, apie ES piliečiams suteiktas paslaugas.

Birutė Rimšienė

Vyresnioji specialistė

Vilija Seibutienė

Vyresnioji specialistė

Inesa Dorniakienė

Vyresnioji specialistė

Vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, užtikrina infekcijų kontrolę ligoninėje,  rūpinasi medicinos prietaisų dezinfekavimo ir sterilizavimo procesais.

Ieva Šliogerytė (Kiselienė)

Skyriaus vedėja

Justina Zdanevičiūtė

Infekcijų kontrolės specialisto padėjėja

Vaida Aginskienė

Gyd. epidemiologo padėjėja

Inga Stankevič

Gyd. epidemiologo padėjėja

 Danguolė Uzielienė

Gyd. epidemiologo padėjėja

Užtikrina ligoninės informacinių sistemų tinkamą funkcionavimą, rūpinasi jų priežiūra ir vystymu, užsiima darbo vietų kompiuterizavimu.

Vaidas Skrebūnas

Skyriaus vedėjas

Dovilė Gailiūnaitė

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Aleksandras Bieliauskas

Vyresnysis IT inžinierius

Rimantas Nedzinskas

Vyresnysis IT inžinierius

Tatjana Čabaniukienė

Vyresnioji specialistė

Justinas Vitkus

Vyresnysis specialistas

Andrej Zagorodnij

IT inžinierius

Edvinas Stankus

IT technikas

Lukas Čėpa

IT technikas

Karolis Bobina

IT technikas

Skyrius atsakingas už ligoninės energetinių ir inžinierinių sistemų (tinklų) funkcionavimą, transporto priemonių eksploataciją, nepertraukiamą deguonies, medicininių dujų tiekimą į ligoninės skyrius, ligoninėje susidarančių atliekų tvarkymą.

Žydrūnas Pavlauskas

L. e. p. skyriaus vedėjas

Saulius Preidys

Inžinierius

Rimantas Augutis

Inžinierius (elektra)

Jonas Norkaitis

Inžinierius (vėdinimas)

Aleksej Bazarnyj

Inžinierius (vanduo, šildymas, nuotekos)

Vykdo dietinio maisto gamybą ligoninėje gydomiems pacientams, gamina maistą įstaigos personalui ir lankytojams.

Aušra Cibulskienė

Skyriaus vedėja

Skyrius atsakingas už ligoninės statistinių rodiklių ataskaitas, kodavimo standartus, medicininių dokumentų archyvą, aprūpinimą klinikinius padalinius medicininėmis formomis.

 Jolanta Smetaninienė

Skyriaus vedėja

Renata Lebedeva

Vyresnioji sveikatos statistikė

 Nijolė Baliūnienė

Vyresnioji sveikatos statistikė

Skyrius užtikrina medicinos priemonių ir matavimo priemonių darbo kokybės valdymą ligoninėje, inicijuoja naujos įrangos pirkimą, paruošia naudojimui naujus prietaisus ir priemones.

 Reda Alunderienė

L. e. p. skyriaus vedėja

Gintaras Jankauskas

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

Birutė Keturkienė

Vyresn. specialistė medicininėms technologijoms

Monika Augulytė

Vyresn. specialistė medicininėms technologijoms

Organizuoja planinių stacionarinių ir dienos chirurgijos, bei specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėseną, pacientų registravimą planinėms operacijoms, įeinančių skambučių srautus Informaciniame langelyje.

Jolita Brataščukienė

Vyresnioji specialistė

Vita Jauneikaitė

Vyresnioji specialistė

Nomeda Pozdniakovienė

Vyresnioji specialistė

Liucija Onegienė

Vyresnioji specialistė

Inga Genienė

Specialistė

Skyrius atsakingas už ligoninės teritorijos, pastatų priežiūrą bei apsaugą.

Egidijus Stanionis

Vyriausiasis specialistas

Romas Vepštas

Vyresnysis inžinierius

Vytautas Kairys

Sandėlininkas

Skyrius atsakingas už ligoninės patalpų kokybišką valymą, dezinfekciją, sanitarines sąlygas, bei skalbinių tvarkymą.

Renata Turonienė

Skyriaus vedėja

Inga Burneikienė

Ūkvedė

Stanislava Zdanovič

Ūkio reikalų tvarkytoja

Skyrius rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos bei kitus tarptautinius bei nacionalinių fondų remiamus projektus.

Valentina Kovaliova

Skyriaus vedėja

Valdo slaugos procesą, koordinuoja bei kontroliuoja slaugos specialistų veiklą visuose ligoninės gydymo ir diagnostikos padaliniuose.

Violeta Nomeikienė

Koordinatorė

Julija Žalalienė

Koordinatorė

 Laura Maišelienė

Socialinė darbuotoja

Rita Kilmantienė

Socialinė darbuotoja

Ana Rynkovičienė

Socialinė darbuotoja

Užtikrina įstaigos politiką žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, ligoninės lokalinių norminių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų teisėtumą, jų tobulinimo ar pakeitimo parengimą, bei įstaigos teisių ir teisėtų interesų gynimą.

Rūta Sinkevičienė

Skyriaus vedėja

Adelė Gintautė Kolkienė

Teisininkė

Lina Žižytė

Vyriausioji specialistė

Vida Miliūtė

Vyresnioji specialistė

Jūratė Radkevičienė

Vyresnioji specialistė

Natalija Titova

Vyresnioji specialistė

Živilė Pacelienė

Specialistė

Užtikrina įstaigos aprūpinimą visais ligoninės veiklai būtinais reikmenimis – vaistais, medicinos, slaugos ir asmens apsaugos priemonėmis.

Kristina Indriūnienė

Vaistinės vedėjo pavaduotoja

Vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

Veronika Babičienė

Skyriaus vedėja

Robertas Urmanavičius

Vyresnysis specialistas

Jurgita Kunigonytė

Vyriausioji specialistė

Jolanta Pukelienė

Specialistė

Neringa Stankevičienė

Specialistė

Vilija Kimsienė

Specialistė

Aurelija Jokimčienė

Specialistė