Informacija

  • (+370 5) 216 9069
  • rvul@rvul.lt
  • I-IV – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
    Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Po darbo valandų, savaitgaliais bei šventinėmis dienomis skubios informacijos (pvz., apie sunkios būklės paciento atvežimą į ligoninę negalint susisiekti su juo asmeniškai) galite teirautis Skubios pagalbos skyriuje tel. (+370 5) 216 91 40, 236 20 42.

Registracija konsultacijoms

  • (+370 5) 216 94 55, 265 81 91
  • Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Visi pacientai planinėms konsultacijoms registruojami iš anksto.

Doc. dr. Jelena Kutkauskienė

Direktorė

Margarita Batūrienė

Direktoriaus pavaduotoja klinikiniam darbui

Violeta Kanapeckienė

Direktoriaus pavaduotoja valdymui

Beata Dautarienė

Vyriausioji slaugos administratorė

Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Asta Bagdonavičienė

Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė Dalia Smagurauskaitė

Skyrius atsakingas už atliekamą nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti Ligoninės veiklos gerinimą, kokybės vadybos kontrolės sistemą.

Skyrius organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę bei personalo darbo užmokesčio apskaitą.

Skyrius atsakingas už darbuotojų saugą, radiacinę ir gaisrinę saugą, profesinės sveikatos priežiūrą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybių tyrimą.

Skyriaus funkcijos – vidinių, gaunamų ir siunčiamų dokumentų valdymas, vidinės ir išorinės komunikacijos valdymas, informacijos viešinimo kanalų administravimas.

Sudarinėja ir įgyvendina įstaigos metinius veiklos planus, rengia ataskaitas visoms TLK apie jų teritorijų gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, apie ES piliečiams suteiktas paslaugas.

Vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, užtikrina infekcijų kontrolę ligoninėje,  rūpinasi medicinos prietaisų dezinfekavimo ir sterilizavimo procesais.

Užtikrina ligoninės informacinių sistemų tinkamą funkcionavimą, rūpinasi jų priežiūra ir vystymu, užsiima darbo vietų kompiuterizavimu.

Skyrius atsakingas už ligoninės energetinių ir inžinierinių sistemų (tinklų) funkcionavimą, transporto priemonių eksploataciją, nepertraukiamą deguonies, medicininių dujų tiekimą į ligoninės skyrius, ligoninėje susidarančių atliekų tvarkymą.

Vykdo dietinio maisto gamybą ligoninėje gydomiems pacientams, gamina maistą įstaigos personalui ir lankytojams.

Skyrius atsakingas už ligoninės statistinių rodiklių ataskaitas, kodavimo standartus, medicininių dokumentų archyvą, aprūpinimą klinikinius padalinius medicininėmis formomis.

Skyrius užtikrina medicinos priemonių ir matavimo priemonių darbo kokybės valdymą ligoninėje, inicijuoja naujos įrangos pirkimą, paruošia naudojimui naujus prietaisus ir priemones.

Organizuoja planinių stacionarinių ir dienos chirurgijos, bei specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėseną, pacientų registravimą planinėms operacijoms, įeinančių skambučių srautus Informaciniame langelyje.

Skyrius atsakingas už ligoninės teritorijos, pastatų priežiūrą bei apsaugą.

Skyrius atsakingas už ligoninės patalpų kokybišką valymą, dezinfekciją, sanitarines sąlygas, bei skalbinių tvarkymą.

Skyrius rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos bei kitus tarptautinius bei nacionalinių fondų remiamus projektus.

Valdo slaugos procesą, koordinuoja bei kontroliuoja slaugos specialistų veiklą visuose ligoninės gydymo ir diagnostikos padaliniuose.

Užtikrina įstaigos politiką žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, ligoninės lokalinių norminių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų teisėtumą, jų tobulinimo ar pakeitimo parengimą, bei įstaigos teisių ir teisėtų interesų gynimą.

Užtikrina įstaigos aprūpinimą visais ligoninės veiklai būtinais reikmenimis – vaistais, medicinos, slaugos ir asmens apsaugos priemonėmis.

Vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą.