Kokia tvarka vyksta pacientų lankymas?

Nuo gegužės 13 d. pacientų lankymas leidžiamas kasdien, tačiau pagrindinis įėjimas į ligoninę bus atidaromas tik lankymo valandomis.

1. RVUL stacionarinėms paslaugoms hospitalizuoti pacientai gali būti lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • Lankymas vyksta antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11:00 val. iki 14:00 val., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – nuo 17:00 val. iki 19:00 val.
 • Lankytojai atvyksta per ligoninės pagrindinį įėjimą;
 • Rekomenduojama vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min;
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti rekomenduojama vienam lankytojui.
  Lankymas vyksta paciento palatoje;
 • Lankytojai privalo dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę viso buvimo ligoninėje metu, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankyti pacientus gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

2. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (RITS) hospitalizuoti pacientai gali būti lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • RITS lankymas vyksta antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 13:00 val. iki 14:00 val., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – nuo 18:00 val. iki 19:00 val.
 • Lankytojai atvyksta per Ligoninės pagrindinį įėjimą;
 • Rekomenduojama vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min;
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti leidžiama tik vienam lankytojui;
 • Lankytojai privalo dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę viso buvimo ligoninėje metu, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankyti pacientus gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

3. Izoliuotų pacientų lankymas draudžiamas (išskyrus terminalinės būklės pacientus).

4. Terminalinės būklės, t. y., nepagydomos ir progresuojančios ligos eigos, pacientų lankymas derinamas su pacientą gydančiu gydytoju arba skyriaus vedėju, jei pacientas lankomas ne bendrojo lankymo laiku.

5. Iš pacientų artimųjų priimami tik siuntiniai, skirti skyriuose izoliuotiems pacientams, kurių lankymas draudžiamas. Siuntiniai priimami bendrojo lankymo laiku, daiktus paliekant skyriaus slaugytojų poste, ant siuntinio nurodžius paciento pavardę, skyrių ir palatos Nr.

6. Lankytojai, atsisakantys laikytis aukščiau išdėstytų pacientų lankymo taisyklių, į Ligoninę neįleidžiami.

Kaip perduoti daiktus ligoninėje gydomiems pacientams?

Iš pacientų artimųjų priimami tik siuntiniai, skirti skyriuose izoliuotiems pacientams, kurių lankymas draudžiamas. Siuntiniai priimami bendrojo lankymo laiku, daiktus paliekant skyriaus slaugytojų poste, ant siuntinio nurodžius paciento pavardę, skyrių ir palatos Nr.

Pacientui galima perduoti:

 • Svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną, tualetinį popierių ir pan.)
 • Sauskelnes, įklotus (esant papildomam poreikiui);
 • Medikamentus, kurie yra nesusiję su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu (nuolat vartojami vaistai, inhaliatoriai, akių lašai ir pan.);
 • Geriamą vandenį;
 • Trūkstamą pageidaujamą aprangą;
 • Mėgstamus skaitinius (knygą, žurnalą ar pan.).

Rekomenduojama nenešti:

 • Greitai gendančių maisto produktų (mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, konditeriniai kreminiai gaminiai, virtos dešros, grybai, mišrainės ir pan.);
 • Gėlių.

Draudžiama perduoti:

 • Alkoholinius gėrimus;
 • Tabako gaminius.

Prašome „lauknešėliais” perdavinėti tik maisto produktus, higienos priemones ar kitus būtiniausius reikmenis. Nedėkite pinigų, papuošalų, telefonų ir kitokių brangių daiktų, nes negalime užtikrinti tokiu būdu perduodamų materialinių vertybių saugumo!

Ar reikalingas PGR testas prieš operaciją?

Nuo 2022-05-01 viruso SARS-CoV-2 tyrimai (tiriant PGR metodu) prieš planinę operaciją nebeatliekami.

Automobilių parkavimas

Pacientai ir lankytojai automobilius gali parkuoti aikštelėse prie Skubios pagalbos skyriaus priėmimo ir Konsultacijų centro. Neįgaliesiems yra suformuota atskira stovėjimo zona prie pagrindinio ligoninės įėjimo.

Kitos aikštelės ligoninės teritorijoje skirtos darbuotojų ir specialiajam transportui.

 

Parkingo schema

Kada reikia mokėti už paslaugas?

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (SPP) priskiriamos:

 • būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti skubos tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui;
 • papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas 1999 07 30 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą;
 • dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų ir nemokamų paslaugų kainų skirtumą;
 • kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato administracija.

Mokamų paslaugų kainas rasite šioje nuorodoje.

Kaip gauti rašytinę informaciją (išrašus, dokumentų kopijas ir pan.)?

 • Rašytinė informacija pacientams (jų atstovams) yra teikiama, kai asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), Ligoninei pateikia raštišką nustatytos formos prašymą:
  Prašymo forma Word formatu (atsisiųsti)
  Prašymo forma PDF formatu (atsisiųsti)
 • Pacientas (jo atstovas), teikiantis Ligoninei nustatytos formos prašymą dėl rašytinės informacijos pateikimo (kopijų, nuorašų gavimo ir kt.), kartu turi pateikti paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar paciento atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie jo turi būti pridėta paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir/ar pacientui atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir paciento atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas raštu, atsiųstas Ligoninei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • Rašytinės informacijos, susijusios su asmens medicininių dokumentų kopijavimu teikimo paslauga yra mokama (kainos pateikiamos mokamų paslaugų kainyne). Ši paslauga bus pradedama teikti tik gavus išankstinį apmokėjimą pagal pacientui (jo atstovui) nurodytą Ligoninės sąskaitą. Dokumentų kopijos paruošiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštu pateikto prašymo gavimo dienos.
 • Rašytinė informacija (diagnozės ir tyrimo/gydymo aprašymai) apie jau išvykusį iš Ligoninės pacientą pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie pacientą turintiems teisę gauti fiziniams ir juridiniams asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo medicinos duomenų gavimo Ligoninėje (pavyzdžiui, patologoanatominio ar histologinio tyrimo atsakymo gavimo datos).
 • Teisės aktų reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą 64 punkte nustatyta tvarka pareiškėjas gali siųsti Ligoninei paštu adresu Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, arba elektroniniu paštu rvul@rvul.lt

Kaip užsiregistruoti pas gydytojus specialistus?

 • Visi pacientai planinėms konsultacijoms registruojami iš anksto. Registracija vyksta tel. (8 5) 216 94 55, (8 5) 265 81 91 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir internetu portale ipr.esveikata.lt
 • Jei norite užsiregistruoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, prašome skambinti tel. (8 5) 265 8190.

Pirmoji gydytojo specialisto konsultacija teikiama tiesioginio kontakto būdu, kai yra išrašytas E027 formos „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“.

Nuotolines konsultacijos gydytojas specialistas teikia, kai:

 1. Vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – IPSBS tvarkos aprašas), ar kitais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikalingas formos E027 siuntimas;
 2. Teikia pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu.

Nuotolinių konsultacijų teikimo karantino metu tvarka (pdf)

Kaip pasiruošti konsultacijai?

Atvykus gydytojo specialisto konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą;
 • gydytojo siuntimą, forma – F027/a (jei pageidaujate nemokamos konsultacijos);
 • ankstesnių tyrimų duomenis (pagal galimybes): tyrimus iš šeimos gydytojo, išrašus iš ligos istorijų kitose gydymo įstaigose arba rentgeno nuotraukas – tai suteiks daugiau informacijos gydytojams ir bus galima palyginti ankstesnių tyrimų rezultatus.

Kur vyks konsultacija?

Gydytojai pacientus konsultuoja pirmajame Ligoninės aukšte esančiame Konsultacijų centre (įėjimas Nr. 2 žemiau pateiktoje schemoje).

Konkretų kabinetą, kur gydytojas Jus konsultuos, Jums atvykus nurodys Konsultacijų centro registratūros darbuotojai.

Kaip pasiruošti operacijai?

Prieš operaciją:

 • Pasitarkite su operuojančiu gydytoju, ar po operacijos jums reikės kokių nors pagalbinių priemonių, pvz., ramentų arba įtvaro. Geriausia, jeigu dar iki operacijos išmoktumėte vaikščioti su ramentais arba imobilizuoti galūnę įtvaru;
 • Jei vartojate kraują skystinančius medikamentus (pvz., aspiriną), likus kelioms dienoms iki operacijos apie tai būtinai informuokite gydytoją;
 • Operacijos išvakarėse venkite sunkiai virškinamo maisto;
 • Namie nešalinkite kūno plaukų nuo numatomos operuoti vietos (skutimosi peiliukai pažeidžia odos vientisumą ir sudaro sąlygas ten kauptis mikroorganizmams, kurie operacijos metu gali patekti į operacinę žaizdą ir sukelti infekciją). Jei bus būtina pašalinti plaukus, tą prieš pat operaciją padarys ligoninėje slaugos personalas specialia medicininės paskirties mašinėle.

Operacijos dieną:

 • Nusiprauskite po dušu, atlikite lytinių organų higieną, išsivalykite dantis;
 • Atvykite nevalgę ir negėrę;
 • Nuolat vartojamus vaistus leidžiama išgerti tik su keliais gurkšniais vandens (prieš tai pasitarus su gydytoju);
 • Atvykdami dėvėkite kasdieninius laisvus rūbus, kuriuos lengva apsirengti ir nusirengti, nenaudokite gausaus makiažo ir nagų lako.

Kiek laiko galioja siuntimas?

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 60 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

Kada neprivalomas siuntimas?

Gydytojo siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, kai reikalinga skubi pagalba. Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.

Siuntimo nereikia, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y., gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena.

Ar aš esu draustas privalomuoju sveikatos draudimu?

Kiekvienas asmuo savo PSD statusą gali paprastai pasitikrinti pasirinkęs Vilniaus TLK interneto svetainės www.vilniaustlk.lt skilties „Pasitikrinkite“ nuorodą „Ar esate draustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu?“.

Detalūs asmens PSD duomenys, kaip ir informacija apie asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, asmenims pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus jų asmens tapatybę, t. y.:

 • Naudojantis el. parašo sertifikatu, skirtu identifikuotis, arba per el. bankininkystės sistemas asmeniui prisijungus prie „Elektroninių valdžios vartų“ (www.epaslaugos.lt) portalo;
 • Atvykus į teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atsiuntus pasirašytą prašymą su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius.

Bendraisiais klausimais, susijusiais su PSD, gyventojams informacija teikiama Vilniaus TLK gyventojų informavimo telefonu (8 5) 212 0000 ir el. paštu vitlk@vlk.lt arba visų ligonių kasų bendruoju telefonu (8 5) 232 2222 (skambinant iš užsienio + 370 5 232 2222) ir el. paštu info@vlk.lt.

Kaip mus rasti?

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė įsikūrusi Šiltnamių gatvėje (Lazdynų mikrorajone), miesto pakraštyje prie išvažiavimo į Kauną.


Prie ligoninės esančioje viešojo transporto stotelėje „Lazdynų ligoninė“ stojančius autobusus, tikslų autobusų eismo tvarkaraštį bei persėdimo stoteles galite rasti šioje nuorodoje: www.vilniustransport.lt

Vykstantiems nuosavu transportu rekomenduojame apsilankyti interneto svetainėje: www.maps.lt

Koordinatės 54.668717, 25.2081234

Pacientai ir lankytojai automobilius gali parkuoti aikštelėse prie Skubios pagalbos skyriaus priėmimo ir Konsultacijų centro. Neįgaliesiems yra suformuota atskira stovėjimo zona prie pagrindinio ligoninės įėjimo.

Kitos aikštelės ligoninės teritorijoje skirtos darbuotojų ir specialiajam transportui.

Parkingo schema