Vykdome savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamiesi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (TAR, 2017-12-07, Nr. 19743, 2019-01-01 įstatymo redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2018-11-21, Nr. 18760) ir siekiant užtikrinti asmenų, pranešusių apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, bei sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą, yra patvirtinti šie dokumentai: