Darbuotojų atstovavimas

Mūsų ligoninėje darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises gina bei interesams atstovauja profsąjungos ir Darbo taryba.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams, taip pat abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiaujant su visomis profesinėmis sąjungomis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas analizuoja bei vertina įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, svarsto prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms išvengti.

Įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos