Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje veikia Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams, taip pat abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiaujant su visomis profesinėmis sąjungomis.

RVUL Darbo tarybos nariai

  1. Andrius Černauskas, skubios medicinos gydytojas, Skubios pagalbos skyrius (Darbo tarybos pirmininkas)
  2. Andžėla Stonkienė, vyresnioji slaugytoja, Stacionarinės reabilitacijos skyrius (Darbo tarybos sekretorė)
  3. Aurelijus Grigaliūnas, Chirurginių instrumentinių tyrimų skyriaus vedėjas
  4. Aleksej Makarenko, Krūtinės chirurgijos skyriaus vedėjas
  5. Jolanta Lištvan, vyresnioji slaugytoja, Terminių traumų skyrius
  6. Sandra Narbutienė, vidaus ligų gydytoja, Terapijos skyrius
  7. Renata Virbalienė, vyresnioji slaugytoja, Operacinis anesteziologijos skyrius
  8. Violeta Kairytė, vyresnioji slaugytoja, I chirurgijos skyrius
  9. Kun. prof. dr. Kęstutis Ralys, socialinis darbuotojas, kapelionas
  10. Darius Martinkus, kineziterapeutas, Stacionarinės reabilitacijos skyrius
  11. Evelina Kondrusevičienė, gydytoja ortopedė traumatologė, Traumatologijos skyrius

Rinkimuose į RVUL Darbo tarybą galėjo dalyvauti ir balso teisę turėjo visi bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai. Darbo taryba sudaroma iš 11 narių trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Į Darbo tarybą galite kreiptis el. paštu [email protected].