Paslaugos

Ligoninėje teikiamos tik Ligoninės licencijoje nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Licencijos aktuali redakcija skelbiama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos internetinėje svetainėje: http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos teisės aktais, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje  ligoninėje teikiamos nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti.

Nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos:

 • Paslaugos, teikiamos draudžiamiesiems ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
 • Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams.

Būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos nuolat gyvenantiems Lietuvoje pacientams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) Ligoninėje teikiamos nemokamai, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne. Būtinosios pagalbos mastas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Teisę į nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas turi pacientai, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikę asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, Migracijos tarnybos pažymėjimą arba asmens gimimo liudijimą (vaikai iki 16 metų amžiaus) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos šeimos gydytojo ar kito pirminės ar antrinės sveikatos priežiūros specialisto siuntimą.

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos:

 • Būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • Nebūtinosios pagalbos (planinės) sveikatos priežiūros paslaugos, kurias pacientas nori gauti ne eilės tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • Papildomos sveikatos priežiūros paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam susirgimui;
 • Papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į neatlygintinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • Sveikatos priežiūros paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas 1999 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • Asmens neblaivumas, apsvaigimas nustatomas atliekant laboratorinį kraujo ir/ar šlapimo ištyrimą;
 • Dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas (ar jo atstovas) apmoka pasirinktų ir neatlygintinų paslaugų kainų skirtumą;
 • Kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato įstaigos administracija.

Visiems pacientams, į Skubiosios pagalbos skyrių atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicinos pagalbos tarnybų, Ligoninė pagal kompetenciją užtikrina – suteikia ir organizuoja – būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji medicinos pagalba – pagalba, kuri būtina, kai asmens gyvybei gresia pavojus arba kyla reali grėsmė nepradėjus teikti pagalbos per trumpą laiką. Dėl gyvybei pavojaus nekeliančių negalavimų gyventojas pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, o jo ne darbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį dėl būtinosios pagalbos teikimo paslaugų jam/jai nedirbant.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

 • Visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
 • Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
 • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;
 • Užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems Lietuvoje, būtinosios pagalbos paslaugos yra mokamos;
 • Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje suaugusiems pacientams teikiamos šios ambulatorinės paslaugos, patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje:

 • Gydytojų specialistų antrinio lygio konsultacijos
 • Gydytojų specialistų tretinio lygio konsultacijos
 • Ambulatorinės chirurgijos paslaugos
 • Stebėjimo paslauga

Antrinio lygio konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Abdominalinės chirurgijos gydytojas
 • Akušeris ginekologas
 • Anesteziologas-reanimatologas
 • Chirurgas
 • Echoskopuotojas
 • Endoskopuotojas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 • Klinikinis fiziologas
 • Klinikinis toksikologas
 • Kraujagyslių chirurgas
 • Krūtinės chirurgas
 • Nefrologas
 • Neurochirurgas
 • Neurologas
 • Oftalmologas
 • Ortopedas traumatologas
 • Otorinolaringologas
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
 • Psichiatras
 • Pulmonologas
 • Radiologas
 • Urologas
 • Vidaus ligų gydytojas

Tretinio lygio konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Abdominalinės chirurgijos gydytojas
 • Akušeris ginekologas
 • Echoskopuotojas
 • Endoskopuotojas
 • Kraujagyslių chirurgas
 • Krūtinės chirurgas
 • Neurochirurgas
 • Neurologas
 • Oftalmologas
 • Ortopedas traumatologas
 • Otorinolaringologas
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas
 • Radiologas
 • Urologas

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje suaugusiems pacientams teikiamos dienos chirurgijos paslaugos, patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje:

 • Chirurgijos
 • Ginekologijos
 • Kraujagyslių chirurgijos
 • Krūtinės chirurgijos
 • Neurochirurgijos
 • Oftalmologijos
 • Ortopedijos traumatologijos
 • Otorinolaringologijos
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
 • Urologijos

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje suaugusiems pacientams teikiamos šios stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje:

 • Abdominalinė chirurgija
 • Chirurgija
 • Ginekologija
 • Intervencinė radiologija
 • Klinikinė toksikologija
 • Kraujagyslių chirurgija
 • Krūtinės chirurgija
 • Neurochirurgija
 • Neurologija
 • Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
 • Oftalmologija
 • Ortopedija ir traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Psichiatrija
 • Pulmonologija
 • Reanimacija ir intensyvioji terapija
 • Urologija
 • Vidaus ligos

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje suaugusiems pacientams atliekami šie brangieji tyrimai ir procedūros, patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje:

 • Kompiuterinė tomografija
 • Kompiuterinės tomografijos angiografija
 • Hiperbarinė oksigenacija
 • Magnetinio rezonanso tomografija

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje suaugusiems pacientams medicininės ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos paslaugos, patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje, teikiamos esant:

 • Judamojo-atramos aparato pažeidimams
 • Nervų sistemos ligoms