Mokslinis laipsnis

 • Teisės mokslų daktarė, docentė; disertacija „Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje“ (2005 – 2009)

Svarbiausios publikacijos

 • Implementation of the right to privacy in the Lithuanian law on patients’ rights: Wroclaw review of law, administration & economics. Wroclaw, 2014
 • The concept of quality health care services in Lithuanian health law. Kiev, 2013
 • Specialiosios žalos pacientams kompensavimo sistemos. Patirtis ir perspektyvos.
 • Sveikatos politika ir valdymas: mokslo darbai. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2009
 • Paciento teisių ir pareigų teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika ir raidos tendencijos: mokslo darbai. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2008

Darbo patirtis

 • Nuo 2019 m. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, direktorė
 • Nuo 2010 m. Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedros docentė
 • 2009 – 2019 m. VšĮ Karoliniškių poliklinika, direktorė
 • 2000 – 2009 m. Valstybinė ligonių kasa, direktoriaus pavaduotoja medicinai
 • 1998 – 2000 m. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, vyresnioji specialistė, Įstaigų licencijavimo ir laboratorijų atestavimo skyriaus vedėja

Narystė profesinėse organizacijose

 • Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos Tarybos narė

Apdovanojimai

 • Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka
 • Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko padėka
 • Vilniaus miesto savivaldybės padėka
 • Lietuvos Respublikos Seimo narių padėkos

Kvalifikacijos kėlimas

 • Vadovų konferencija EBIT, 2016
 • Aktualūs sveikatos priežiūros įstaigų vadybos klausimai, 2016
 • HR: darbo teisė ir personalas, 2015
 • Efektyvus valstybės turto valdymas: problemos ir jų sprendimai, 2014
 • Bendras tikslas sveikatos priežiūros įstaigoje, 2012
 • Nauji sveikatos politikos iššūkiai, 2012
 • Sveikatos priežiūros įstaigos finansai, 2012
 • Achievements of Healthcare Institutions in Optimizing Management of IT, 2011
 • Japan International Cooperation Agency, Health system management, 2003