Istorija

 • Nuo 1993 m. sausio 21 d. ligoninėje veikė Lietuvos medikų profesinė sąjunga.
 • 1996 m. gruodžio 12 d. darbuotojų susirinkimo metu buvo nuspręsta įkurti Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (toliau – VGPUL) gydytojų profesinę sąjungą.
 • 1997 m. sausio 31 d. įregistruota VGPUL gydytojų profesinė sąjunga ir patvirtinti jos įstatai. Pirmajame sąraše buvo registruoti 32 nariai. Tarybos pirmininke išrinkta gyd. Danutė Kievišienė.
 • 2016 m. pasikeitus ligoninės pavadinimui, keičiamas ir profsąjungos pavadinimas – Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) gydytojų profesinė sąjunga. Parengiami ir patvirtinami nauji įstatai.
 • 2018 m. birželio 21 d. išrenkama dabartinė Taryba.
 • 2019 m. kovo 25 d. buvo įsteigta Profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos medikų forumas“, veikianti šakiniu lygmeniu. Viena iš iniciatorių ir steigėjų yra RVUL gydytojų profesinė sąjunga.
 • 2019 m. balandžio 30 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis, galiojanti profsąjungos nariams: Nr. PV3-291
  https://socmin.lrv.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/kolektyviniu-sutarciu-registras
 • Šiuo metu RVUL gydytojų profesinės sąjungos nariais yra virš 140 ligoninės gydytojų.

Taryba

  1. Pirmininkas – gydytojas chirurgas Gintaras Varanauskas (I chirurgijos sk., 809 kab., tel. (8 5)236 2108)
  2. Sekretorė – gydytoja anesteziologė reanimatologė Neringa Aliukonienė
  3. Gydytojas chirurgas Bronius Buckus
  4. Gydytojas chirurgas Vaidotas Grigas
  5. Gydytoja anesteziologė reanimatologė Jevgenija Vėželienė

Kodėl naudinga būti RVUL gydytojų profesinės sąjungos nariu?

Profesinė sąjunga, jos Taryba atstovaus Jūsų interesams derybose ir santykiuose su darbdaviu, padės tinkamai apginti Jūsų pažeistas teises, atstovaus darbo ginčuose bei iškilusių teisinių, socialinių ir ekonominių klausimų sprendime, nes be daugelio kitų teisių profesinė sąjunga turi teisę:

 • sudaryti kolektyvinę sutartį, kontroliuoti jos vykdymą;
 • teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo įstaigoje;
 • vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
 • skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus ir veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;
 • saugoti darbuotojų teises reorganizuojant ar likviduojant įstaigą;
 • gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį ir numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;
 • siūlyti traukti atsakomybėn asmenis, kurie pažeidžia darbo įstatymus, neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų;
 • Jūs būsite apdraustas gydytojų civilinės atsakomybės draudimu;
 • Teikdamas pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui, Tarybai, diskutuodamas su bendraminčiais turėsite galimybę daryti didesnę įtaką RVUL priimamiems sprendimams;
 • Kad nepamirštumėte, jog gyvenime egzistuoja ne tik darbas, Jūsų laukia įvairios profesinės sąjungos organizuojamos šventės, kelionės, parodos ir susitikimai.

Kaip tapti profesinės sąjungos nariu?

Pateikti prašymą Tarybos pirmininkui ir sumokėti stojimo mokestį.