Ligoninė

DOC. DR. VILIONSKIS ALEKSANDRAS

Gydytojas neurologas

Patirtis

Doc. dr. Aleksandras Vilionskis 1996 m. baigė Kauno medicinos akademiją (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), kur įgijo medicinos gydytojo specialybę. 2001 m., baigęs Neurologijos rezidentūrą, pradėjo dirbti gydytoju neurologu Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (RVUL). 2015 m. apgynė disertaciją „Ūminio išeminio insulto gydymo intravenine trombolize baigties prognozavimas“ ir įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjo dirbti lektoriumi Vilniaus universiteto (VU) Neurologijos ir Neurochirurgijos klinikoje,  o nuo 2017 m. – asistentu. 2018 m. liepos mėn. tapo Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos nariu.

Domėjimosi sritys

  • Reperfuzinio gydymo taikymas ūminiam išeminiam insultui gydyti
  • Antrinė insulto profilaktika

Kvalifikacijos kėlimas

Doc. dr. A. Vilionskis stažavosi Danijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Čekijoje. Jis yra neurologinių mokomųjų priemonių bendraautoris, kartu su kolegomis paskelbęs daugiau nei 20 straipsnių moksliniuose medicininiuose žurnaluose, tarp kurių – ir 10 straipsnių, publikuotų žurnaluose, įtrauktuose į „ISI Web of Science“ duomenų bazę. Doc. dr. A. Vilionskis taip pat yra skaitęs pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, be to, vadovauja studentų moksliniams darbams.

Narystė profesinėse organizacijose

Doc. dr. A. Vilionskis yra Lietuvos insulto asociacijos valdybos narys, Europos Insulto Organizacijos tikrasis narys ir Pasaulinės insulto organizacijos narys. Jis taip pat yra Lietuvos neurologų asociacijos, Europos neurologų Akademijos ir Pasaulinės neurologų organizacijos narys.