Apie mus

Psichosomatinių susirgimų skyriuje teikiamos II lygio stacionarinės ir ambulatorinės konsultacinės psichiatrijos paslaugos suaugusiems. Taikomas specifinis medikamentinis ir psichoterapinis gydymas, tęsiamas bendras gydymas, taikomas pirmasis reabilitacinio gydymo etapas. Taip pat skyriuje yra diagnozuojamos ir gydomos pirmą kartą pasireiškusios ir lėtinės paūmėjusios psichikos ligos.

Turėdami gydytojo psichiatro arba bendrosios praktikos gydytojo nukreipimą, atvykti konsultuotis ir gydytis pacientai gali iš visos Lietuvos. Planinės II lygio ambulatorinės psichiatro konsultacijos atvykus be siuntimo yra mokamos.

Pastebėjus ir diagnozavus ūmius psichikos sveikatos sutrikimus kituose ligoninės skyriuose gydomiems ligoniams, jiems taip pat teikiama būtinoji psichiatrijos pagalba. Vyraujant psichikos ligų klinikai, ligoniai gali būti perkelti į Psichosomatinių susirgimų skyrių ir tęsti ankstesnį reikalingo profilio gydymą.

Stacionarinių psichiatrijos paslaugų teikimas bendro tipo ligoninėje yra priimtinesnis, ypač pirminiams pacientams, o pacientų motyvacija gydytis dėl psichikos sveikatos sutrikimų – didesnė.

Paslaugos

Psichosomatinių susirgimų skyriuje pacientai gali gauti greitą bei kvalifikuotą psichoterapinę pagalbą. Atsižvelgiant į kiekvieno paciento poreikius bei patiriamus sunkumus, plačiai taikomas individualus konsultavimas, taip pat pacientams siūlomos įvairios relaksacijos procedūros (progresyvioji raumenų relaksacija, autogeninė treniruotė, darbas su vaizduote), individuali ar grupinė meno terapija, biblioterapija, užduočių grupės ir kitos procedūros pagal poreikį.

Įvertinus paciento vidinius resursus, motyvaciją ir pažintines funkcijas, taikoma palaikomoji psichoterapija, aptariami konkretūs sunkumai (kognityvioji-elgesio terapija), prisitaikymo galimybės, o, esant galimybei, ir giluminė psichoterapija: darbas su vaizdiniais, sapnais, jausmais, analizė ir pan.

Pagal poreikį atliekamas pacientų psichodiagnostinis ištyrimas, gydymo efektyvumo tyrimas. Gydymas ir psichoterapinės pagalbos planas koreguojamas nuolat vykstančiuose komandiniuose susirinkimuose.

Ypatingas dėmesys skiriamas pacientams po suicidinių mėginimų, turintiems suicidinių tendencijų, išliekant suicido rizikai. Šiuos ligonius skubos tvarka konsultuoja psichiatras, neretai ir medicinos psichologas ar psichologas-psichoterapeutas. Specialistai vertina pacientų psichikos būseną, suicidinio elgesio motyvus, siekia išsiaiškinti galimą psichikos sutrikimą ar ligą ir psichiatrijos (psichologinės pagalbos) paslaugų poreikį. Įvertinus psichiatro ir psichologo konsultacijų rezultatus, sudaromas krizės įveikimo planas ir teikiama pagalba.

Gali būti teikiama būtinoji stacionarinė psichiatrijos pagalba ir psichologinės krizės įveika stacionare; rekomenduojamos II lygio psichiatro ir psichologo-psichoterapeuto konsultacijos RVUL Konsultacijų centre; ligonis gali būti nukreiptas ambulatorinėms psichiatro, psichologo-psichoterapeuto konsultacijoms, nurodant konkrečius PSPC, kontaktus (pacientui suteikiama raštiška informacija, kontaktinių telefonų atmintinė); antisuicidinės pagalbos planas aptariamas su paciento artimaisiais.

Baigus gydymą stacionare, pacientas vėliau gali kreiptis į konsultavusius specialistus savo iniciatyva, kontaktą galima palaikyti elektroniniu paštu, telefonu. Skubi, kvalifikuota ir tęstinė psichikos sveikatos specialistų pagalba yra efektyvi praktika suicidinių tendencijų turintiems pacientams.

Kontaktai

  • Šiltnamių g. 29, 4 aukštas, A korpusas
  • (+370 5) 265 8188 (Postas)
  • (+370 5) 265 8182 (Gydytojų kabinetas)

Skyriaus vedėja Elvyra Baumilienė

Vyresnioji slaugytoja Jolanta Garjonienė

Psichosomatinių sutrikimų skyriaus paslaugos

Gydytojai

WordPress Tables