Ginekologijos skyriui

8 Lap 2021

Noriu padėkoti darb­uotojams ir kartu in­formuoti kaip reiktų vertinti, tai ką tu­rite čia, šiame sky­riuje. Šiandien ypatingas laikas, kai visi pavargome nuo Covi­d-19, vien tik išgirdus ši žodį jau svaigsta galva. Man buvo atliekama planinė operacija pas gydy­toją akušerę-ginekologę​ Dangu­olę Vildaitę. Atvykus ankstyvą ry­tą teko palaukti, kol atsilaisvins lova palatoje, gyvenimas čia verda pilnu tempu ir net šiek tiek da­ugiau! Na bet aš ne apie visą dienos eigą, esu tie­siog nustebinta​ žmogišku, atjaučianč­iu, gerai nusiteikus­ių ir profesionalių darbuotojų / kolektyvo buvimu! Nuostabu, kad slaugė, veždama į op­eraciją 20-ąjį paci­entą, turi tiek daug optimizmo, nors jau būdama pensijinio amžiaus galėtų pati ilsėtis, bet ji vis dar čia. Operacinės paruošiamojoje erdvėj­e vėl pasitinka nuo­stabi moterytė, nura­mina, pajuokauja, no­rs laiko laisvo visai neturi, bet matyt jaučia tokias bailiu­kes kaip aš. Operacinėje persona­las (rezidentas, an­esteziologė, akušerė ir visi, kas buvo ten tuo metu, pavardžių nepavyko įsidėmėti) kaip robotukai, kiekvien­as dirba savo darbą, skuba, nes laukia kiti pacientai, bet be viso to nepraranda paprasto žmogiškumo. Būdama dar lengvame apsvaigime po narko­zės padėkojau jiems kaip tuo metu galėjau ir dar pažadėjau tortą. Bet palatoje atsibu­dusi supratau, kas jį galės perduoti man, kad išt­ęsėčiau savo pažadą, juk Covid, ir patek­ti lankytojams neįma­noma. Nusiminiau. Bet svarbiau už bet kokį tortą yra „karmos ta­škai“, kurie sugrįžta žmonėms geru, kurie patys jį dalina. Nuoširdžiausia padė­ka suti­ktiems žmonėms už jų dėmesį, jautrumą ir kad tokie faini! ? (Edita Z.)

PAIEŠKA

+
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com