Apie skyrių

Į Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Skubios pagalbos skyrių per parą vidutiniškai kreipiasi 250-300 pacientų, iš kurių apie 100 atvežama greitosios pagalbos automobiliais. Pacientų skaičius per metus siekia beveik 103 tūkst. ir tai yra didžiausias dėl skubios pagalbos besikreipiančiųjų srautas ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse.

RVUL Skubios pagalbos skyriuje skubi ir neatidėliotina pagalba teikiama visą parą, 7 dienas per savaitę asmenims, vyresniems nei 18 metų.

Būtinoji medicinos pagalba vaikams iki 18 metų Vilniuje visą parą teikiama Vaikų ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje, adresu Santariškių g. 7.

Pacientams, į Skubiosios pagalbos skyrių atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicinos pagalbos tarnybų, ligoninė pagal kompetenciją užtikrina – suteikia ir organizuoja – būtinąją (pirmąją ir/ar skubią) medicinos pagalbą. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Būtinoji medicinos pagalba – pagalba, kuri būtina, kai asmens gyvybei gresia pavojus arba kyla reali grėsmė nepradėjus teikti pagalbos per trumpą laiką. Dėl gyvybei pavojaus nekeliančių negalavimų gyventojas pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, o jo ne darbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį dėl būtinosios pagalbos teikimo paslaugų jam/jai nedirbant.

Kur kreiptis, jei naktį ar nedarbo dieną sutriko sveikata?

Kur kreiptis, jei naktį ar nedarbo dieną sutriko sveikata?

Kiekviena poliklinika ar šeimos medicinos centras turi užtikrinti nepertraukiamą šeimos medicinos paslaugų teikimą prie jų prisirašiusiems pacientams.
Informacija apie tai, kur reikėtų kreiptis sunegalavus naktį, savaitgalį ar švenčių dienomis, skelbiama
Valstybinės ligonių kasos (VLK) interneto svetainėje.

VISĄ PARĄ DIRBANČIŲ POLIKLINIKŲ SĄRAŠAS VILNIAUS APSKRITYJE (spausti čia)

Ligoninė

Skubios pagalbos skyriuje vykdomas pirminis pacientų būklės vertinimas, pacientų rūšiavimas pagalbos teikimo eiliškumui nustatyti, įdiegta eilių valdymo sistema. Tai reiškia, kad pradinės apžiūros metu įvertinama paciento būklė ir nustatoma, kokiu eiliškumu pacientui bus teikiama pagalba. Jeigu paciento būklės sunkumas vertinant nereikalauja ypatingai skubių medikų veiksmų, pacientui tenka laukti, jei tuo metu yra sunkesnės būklės ligonių.

Svarbu žinoti

  • Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.
  • Skubiosios pagalbos skyriuje teikiant pagalbą prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams. Todėl pacientų aptarnavimo trukmė labai priklauso nuo tuo metu skyriuje esančių sunkios būklės pacientų skaičiaus.
  • Pacientai, pagal būklės sunkumą pirminės apžiūros metu, gali būti priskirti vienai iš 4 skubios pagalbos teikimo kategorijų (pirmoji – pagalba pradedama teikti nedelsiant, ketvirtoji – pacientas laukia, kol jį apžiūrės gydytojas).
  • Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos. Apie tai Jums turėtų būti pasakyta po pirminio Jūsų būklės vertinimo.

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:

  • Visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
  • Laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
  • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus: galiojančią E kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymą;
  • Užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems Lietuvoje, būtinosios pagalbos paslaugos yra mokamos.

Kontaktai

  • Šiltnamių g. 29

I registratūra

  • (+370 5) 216 8939

Skyriaus vedėjas Paulius Uksas

Vyresnioji slaugytoja Anžela Černiavskaja

Skubios pagalbos teikimo indikacijos

Pacientai, pagal būklės sunkumą pirminės apžiūros metu, gali būti priskirti vienai iš 4 skubios pagalbos teikimo kategorijų.

Ligoninė