Susitarimas: su RVUL Gydytojų profesine sąjunga pasirašyta kolektyvinė sutartis

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (toliau – RVUL) direktorius dr. Algimantas Pamerneckas 2019 m. balandžio 26 d. su RVUL Gydytojų profesinės sąjungos pirmininku Gintaru Varanausku pasirašė kolektyvinę sutartį. Joje aptariamas darbo ir poilsio laikas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbo sutarčių sudarymas, keitimas ir nutraukimas, socialinės garantijos ir materialinės pašalpos, darbuotojų sauga ir sveikata bei kiti aktualūs klausimai.

Ši kolektyvinė sutartis bus taikoma RVUL Gydytojų profesinei sąjungai priklausantiems nariams. Ji įsigalios ir bus pradėta taikyti nuo 2019 m. birželio 1 d. ir galios ne mažiau nei 3 metus.

„Pusę metų diskutavome ir ieškojome kompromisų, kol susitarėme dėl sprendimų, geriausių abiem sutarties šalims. Pasiektą susitarimą vertinu kaip gerą ženklą stiprinant darbdavio ir darbuotojų tarpusavio dialogą“, – teigia G. Varanauskas.

„Džiaugiuosi profesinės sąjungos aktyvumu ir, žinoma, galutiniu rezultatu. Sutartimi įtvirtintos geresnės darbo sąlygos bei didesnės garantijos darbuotojams nei numatoma šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse“, – sako direktorius dr. A. Pamerneckas.

PAIEŠKA

+
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com